تبلیغات
پیام نسیم - **پیام های آسمان دوم راهنمایی

به نام خدا

انشاالله طرح اجرای سراسری تدریس كتاب پیام های آسمان(دینی) دوم راهنمایی ازسال تحصیلی جدید(91-90)آغازخواهدشد.یكی ازمشكلات همكاران دركلاس های ضمن خدمت سال گذشته دراختیارنداشتن كتاب بود كه بنده درمناطقی كه تدریس ضمن خدمت كتاب اول رابرعهده داشتم جزوه این كتاب رابرای همكاران تهیه كردم...

 امابعضاادارات درتكثیركوتاهی نمودندودربرخی مناطق تاپایان دوره كتاب یاجزوه دراختیارهمكاران نبود.به همین خاطربرآن شدم كه برای سهولت در دسترسی همكاران به كتاب دوم،جزوهPDF آن رادراین پست قراردهم .البته این جزوه برروی سایت دفترتالیف موجوداست ولی تكه تكه است،علاوه اینكه این سایت معمولادر دسترس نیست ومشكلاتی دارد.انشاالله كه بزرگواران دردفترتالیف ازاین كارآزرده نمی شوند هرچندسعی خواهم نمودكه ازمؤلف محترم جناب آقای كاظمی كسب اجازه نمایم.

توضیح:امروزیكشنبه9/5/90ایمیلی ازجناب آقای كاظمی مؤلف محترم دریافت كردم كه ازاین كاراستقبال كرده بودندمنتها بااین توضیح كه كتاب چاپ90حدود 20درصدبااین متن تفاوت دارد.انشاالله اگرتوانستم متن جدیدراتهیه كنم حتماآپ می كنم.باتشكرمجددازجناب آقای كاظمی عزیز

دانلود كتاب پیام های آسمان(دینی)پایه دوم راهنمایی

توضیح وراهنمایی:

این فایل بوسیله برنامه WinRar زیپ شده است.پس ازاینكه فایل رادانلودنمودید،آن را ازحالت زیپ خارج كنید.فایلها به صورت PDF هستند اما برای اجراباید برنامه pdfuser.chap.sch.ir برروی كامپیوترشمانصب شده باشد.این برنامه را هم ازاینجادانلود کنید.آن را اجرا می كنید وتمام پیام ها راتأییدمی كنید.درمرحله ای كه پسوردمی خواهد عدد123456رادركادرپسوردتایپ كنید تاپایان جلوبروید.حالافایل های PDF اجرامی شوند.صدالبته برای اجرای فایلهای PDF بایدبرنامه Adobe Reader  برروی كامپیوترتان نصب باشدكه معمولاهست.

اگردراجرای فایل های پی دی اف مشكلی داشتید،دربخش نظرات همین پست تذكردهید.
طبقه بندی: کتاب های پیام آسمان وموضوعات دینی،
برچسب ها: دانلود، پیام های آسمان دوم راهنمایی، دفترتالیف كتب درسی،

تاریخ : پنجشنبه 6 مرداد 1390 | 12:23 ق.ظ | نویسنده : حجت الله عباسی | نظرات

  • روینیا
  • معنوی
  • کارت شارژ همراه اول