به نام خدا

دراین پست آلبوم آرام جان را خدمت همراهان عزیزپیام نسیم معرفی می نمایم

این آلبوم  به همراهی گروه آوا به سرپرستی داریوش پیرنیاکان درسال1377 در شهر وین پایتخت اتریش اجراشده وازاجراهای زنده می باشدكه تفاوت عمده ای باضبط استودیویی دارد.

سمت راست جناب استاد داریوش پیرنیاكان

ودرسال1378 توسط شرکت فرهنگی هنری دل آواز(لینک شرکت دل آواز)روانه بازار گردید.این اثردر مایه افشاری...

.. اجراشده است كه اشعار جناب عارف قزوینی وسعدی كه سوزعشق درآنها هویداست لذت وزیبایی بیشتری هم به این افشاری داده است.شایددوستانی باشند كه خیلی باموسیقی اصیل ایرانی رابطه ای نداشته باشند ولی برخی كارها به امتحانشون می ارزه ازجمله این آلبوم. حدوداازروز اولی كه به بازاراومده تاحالابارها گوش كردم ولی هرگاه بهش میرسم به نظرم تازه هست چون به صورت دوره ای روی پخش ماشینم آلبوم ها واجراهای خصوصی یاگلها راگوش می كنم ولی چندتاازكارها هستند كه هرگاه بهشون می رسم چندین روز یابیش ازیك هفته مرا به خودشون مشغول می كنند به گونه ای كه وقتی داخل ماشین نیستم بازبایدباموبایل یا لپ تاپ مشغولش بشم.ازجمله این آثاریكی آرام جان هست.ضمنا فقط برای معرفی یه آوازویه تصنیف رادراین پست قرارمی دهم ودوستان لطف كنند درصورت تمایل آلبوم اصل آن را خریداری كنند.

بنده تمام آلبوم های استاد ونیزآلبوم های همایون كه به بازاراومده راازروز اول به صورت كپی یا اصل تهیه كردم البته بعدها فهمیدم كه كپی آثاردیگران عملی بسیارناجوانمردانه است به همین خاطرهمه را سربه نیست كردم وبه تدریج شروع به خرید كاست یا سی دی اصل واورجینال نمودم.جدیداً هم كه هردو یعنی هم كاست وهم سی دی راخریداری می كنم هرچند كاست برایم مورداستفاده ای ندارد فقط به خاطراینكه آرشیو ناقص نباشه وضمنا كمكی به ترویج فرهنگ پربارایران زمین نموده باشم.

دراینجا اشعاراستفاده شده دراین اثررا قرارمی دهم كه برای تهیه این اشعاروتوضیحات ازسایت وزین شجریانیها كمك گرفته ام.(لینك)

توضیح: شعری كه به صورت تصنیف سروده شده وزنی برای خواندن عادی نداردوفقط دراجرا،موزون می شود. بزرگترین تصنیف سرایان ایران عارف قزوینی وعلی اكبرخان شیدا هستند كه خودتصنیف سرا وآهنگ سازبوده اند والبته جناب عارف قزوینی خودشخصی خوش صداهم بوده است.

عارف قزوینی شاعر،تصنیف سرا،خوشنویس،آهنگساز،آوازخوان ومبارز زمان مشروطه

(داستان دخترناصرالدین شاه معروف است كه به عارف گفت اگرصدای خوبی نداشتی به خاطر اینكه بی اجازه به بزم ماآمدی دستور می دادم باغبان هایم بابیل توراتكه پاره كنند.)ضمناعارف باترانه ها وتصنیف هاوآهنگ هایی كه می ساخت سهم به سزایی درتهییج انقلابیون مشروطه داشت وخود ازانقلابیون بود.بازهم به خوبی می دانیدكه تصانیف عارف وشیدابیشتریااكثرتوسط استادشجریان اجراشده است ودلیلش هم آن است كه این تصانیف رااز مرحوم دوامی گرفته یاخریداری نموده است كه ایشان نیزمستقیماازصاحبان اثرفراگرفته بوده اند پس می توان گفت كه استاد میراث دار عارف وشیدا درزمان فعلی است.

وعجیب حس وحالی داشته اند جنابان سعدی وعارف درسرودن این غزل وتصنیف وعجیب تر اجرای ماهرانه استادشجریان وهمراهی گروه آوا وشخص استاد پیرنیاكان.حتمالذت این اثربسیارزیباراازدست ندهیدوالبته شایدظرافت های كاربایك بارشنیدن مخصوصادرمكان شلوغ به درستی مشخص نشود.دربین دوستان اصطلاحی داریم كه می گوییم فلان آلبوم یافلان آوازرافتح كردم یعنی بالاخره به ذاتش رسیدم.انشاالله ازفاتحان این اثرباشیدالبته اگرتاكنون نبوده اید.

تصنیف«نه قدرت» راازاینجادانلود كنید.

آواز«دست آموز غم»راازاینجادانلود كنید.

 

تصنیف آرام جان از:عارف قزوینی(این اثربه صورت تصنیف سروده شده)

دلم را بردی به که گویم یار
غمم نخوردی ز چه جویم یار

سرو روانم، آرام جانم، بی تو نمانم، دردت به جانم
گر یار من برافکند، از رخ نقاب رویش

عالم به هم بر می‌زند از انقلاب مویش
سرو روانم، آرام جانم، بی تو نمانم، دردت به جانم

آواز «در خیال» شعرازخداوندگارسخن وعشق جناب سعدی بزرگ(شکسته فقفاز- درآمد افشاری - جامه‌دران – عراق)

خبرت خراب‌تر کرد جراحت جدایی
چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی

بشدی و دل ببردی و به دست غم سپردی
شب و روز در خیالی و ندانمت کجایی

تو جفای خود بکردی و نه من نمی‌توانم
که جفا کنم ولیکن نه تو لایق جفایی

چه کنند اگر تحمل نکنند زیردستان
تو هر آن ستم که خواهی بکنی که پادشاهی

من از آن گذشتم ای یار که بشنوم نصیحت
برو ای فقیه و با ما مفروش پارسایی

ادامه آواز(عراق - جامه‌دران - فرود به افشاری - رُهاب و شور)

سخنی که با تو دارم به نسیم صبح گفتم
دگری نمی‌شناسم تو ببر که آشنایی

تو که گفته‌ای تأمل نکنم جمال خوبان
بکنی اگر چو سعدی نظری بیازمایی

در چشم بامدادان به بهشت برگشودن
نه چنان لطیف باشد که به دوست برگشایی

تصنیف «نه قدرت»(آفت عقل ودین) از:عارف قزوینی(این اثربه صورت تصنیف سروده شده)

نه قدرت که با وی نشینم
نه طاقت که جز وی ببینم

شده‌ست آفت عقل و دینم
ای دل‌آرا، سرو بالا

کار عشقم چه بالا گرفته
بر سر من جنون جا گرفته

جای عقل عشقت یک‌جا گرفته
خانه‌ی دل به یغما گرفته

آفت تن، فتنه‌ی جان
رهزن دین، دزد ایمان

تُرک چشمت، نی ز پنهان
آشکار آشکار آشکارا ای نگارا

خانه‌ی دل به یغما گرفته
بر سر من جنون جا گرفته

سوزم از سوز دل ریش
خندم از بخت بد خویش

گریم از دست بداندیش
خواهمش بینم کم و بیش

گریه راه تماشا گرفته
جای عقل عشقت یک‌جا گرفته

خانه‌ی دل به یغما گرفته

عارف قزوینی

آواز «دست‌آموز غم» شعرازخداوندگارسخن وعشق جناب سعدی بزرگ(بوسلیک افشاری و عراق)

مکن سرگشته آن را که دست‌آموز غم کردی
به زیر پای هجرانش لگدکوب ستم کردی

قلم بر بی‌دلان گفتی نخواهم راند و هم راندی
جفا بر عاشقان گفتی نخواهم کرد و هم کردی

بدم گفتی و خرسندم عفاک الله نکو گفتی
سگم خواندی و خشنودم جزاک الله کرم کردی

عنایت با من اولی تر که تادیدم جفا دیدم
گل‌افشان بر سر من کن که خارم در قدم کردی

غنیمت دان اگر روزی به شادی در رسی ای دل
پس از چندین تحمل‌ها که زیر بار غم کردی

شب غم‌های سعدی را مگر هنگام روز آمد
که تاریک و ضعیفش چون چراغ صبحدم کردی

تصنیف «دوش دوش» ازجناب علی اكبرخان شیدا(این اثربه صورت تصنیف سروده شده)

دوش دوش دوش که آن مه‌لقا
خوش‌ادا، با صفا، با وفا

از درم آمد و بنشست
(خدا) برده دین و دلم از دست

باز باز باز مرا سوی خود
می‌کشد، می‌برد، می‌زند

با دو چشم، با دو چشم مست
(خدا) ابرویش، ابرویش پیوست

آتش اندر دلم بر زد (جانم ای دل)
زان رخ همچو آذر زد (جانم ای دل)

سوخت همه خرمنم، یک‌سره جان و تنم
کشته‌ی عشقت منم، ای صنم، بد مکن

بیش از این ظلم بی‌حد مکن
(جانم) بیش از این ظلم بی‌حد مکن

تصنیف قدیمی «تند تند»(این اثربه صورت تصنیف سروده شده)

دوش دوش دوش که آن گرد، گرد گنبد مینا
آبله‌گون شد دو چشم من ز ثریا

تند تند تند و غضبناک، سخت و سرکش و توسن
از در مجلس درآمد آن بت رعنا

روی سپیدش برابر مه گردون
موی سیاهش پسر عمّ شب یلدا

لعبت شیرین تُرُش اگر که ننشیند
مدعیانش طمع برندُ که حلوا

تصنیف «انتظاردل»(ازكفم رها...) از:عارف قزوینی(این اثربه صورت تصنیف سروده شده)

از کفم رها، شد قرار (مهار) دل
نیست دست من، اختیار دل

دل به هر کجا، رفت و برنگشت
دیده شد سپید، ز انتظار دل

خون دل بریخت، از دو چشم من
خوش‌دلم از این، انتحار دل

بعد از این ضرر، ابلهم اگر
خم کنم کمر، زیر بار دل

خلاصه بررسی آلبوم آرام جان

پیش درآمد افشاری                                                                             3:30دقیقه

درآمد افشاری وجامه دران                                                                     3:25

تصنیف «آرام جان»         ازعارف قزوینی                                                   6:52

تكنوازی ساز   جامه دران                                                                       1:48

سازوآواز«درخیال» شکسته فقفاز - درآمد افشاری - جامه‌دران – عراق                8:04

چهارمضراب عراق    ازاستادشجریان                                                        2:26

ادامه سازوآواز «درخیال» عراق-جامه دران-فرودبه افشاری-رُهاب وشور              3:03

تصنیف«نه قدرت»   ازعارف قزوینی                                                        4:51

چهارمضراب جامه دران   كمانچه وتمبك                                                  6:01

سازوآواز«دست‌آموز غم» (بوسلیک افشاری و عراق) شعرازسعدی                     6:56

تصنیف«دوش دوش» ازشیدا                                                                  2:19

تصنیفقدیمی«تندتند»                                                                           3:12

تصنیف «انتظاردل-ازكفم رها»  ازعارف قزوینی                                           5:07

مدت كل:                                                                                      57:34

لینك هایی برای آشنایی بیشتر

عارف قزوینی

علی اكبرخان شیدا

داریوش پیرنیاكان

دوستان وهمراهان عزیز اگرازنظراملایی،نگارشی یافنی(ازنظرعلم موسیقی)ایرادی رامشاهده كردیدحتمادربخش نظرات به بنده اطلاع دهید.شرمنده قانون كپی رایت فراموش نشود.

برم بخوابم كه ساعت شدچهاربامداد.شب بخیر

نه برگشتم كه عرض كنم صبح بخیر
طبقه بندی: ادبیات وموسیقی وسینما،
برچسب ها: علی اكبرخان شیدا، عارف قزوینی، پیرنیاكان، استادشجریان، آرام جان،

تاریخ : جمعه 14 مرداد 1390 | 01:26 ق.ظ | نویسنده : حجت الله عباسی | نظرات
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو