به نام خدای زیبای زیبایی آفرین

هر آن که کنج قناعت به گنج دنیا داد/فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی

بیا که رونق این کارخانه کم نشود/به زهد همچو تویی یا به فسق همچو منی

مدتی است که کمتر وقت شد یه پست موسیقی داشته باشم وبه تلافی اون آلبومی ازاستاد راانتخاب کردم که شک ندارم اگه باوسواس گوش کنید قطعا دل کندن از اون آسون نیست مخصوصا برای کسانی که به صورت حرفه ای آواز گوش می کنند.بنده که هرگاه در پخش ماشین به فریادرسیدم واقعا به فریاد رسیدم .همین بهترین تعبیراست.

ادامه مطلب راکلیک کنید.

آلبوم فریاد ازسری کارهایی است که استادحسین علیزاده آهنگ سازی آن رابرعهده داشته اند ومطلبی که دراین پست می نویسم بیشتر حول وحوش بخش های آوازی این اثربدیع می باشد وزیاد واردتصنیف ها نمی شوم چون اصولا موسیقی گرانقدرایران،موسیقی آوازی است وتصنیف ها باوجود زیبایی بسیار،به خاطر بداهه نبودن ارزش هنری کمتری دارند.

هرگاه که آلبومی ازاستاد منتشر شد معمولا درشهر خودمان جزء اولین کسانی بودم که سریعا آلبومش راتهیه کردم وگاه مجبورشدم برای تهیه آن شیرینی سفربه شیرازراتحمل کنم.حتی برخی مواقع ماه ها طول می کشید که فرصت کنم به طورکامل آن راگوش کنم وآلبوم فریاد راشاید چندسال به درستی ننیوشیدم وآن هم دلیلی داشت که عرض می کنم.

درنظرسنجی های سایت های اینترنتی درباره برترین کارهای استادشجریان معمولا می دیدم که آلبوم فریاد جزء 5 اثربرگزیده است واین باعث شد که بیشترسراغ این آلبوم بروم .مرحوم استادمشکاتیان چندین اثر ناب به همراهی استادشجریان دارند که هریک ازدیگری بهتر وبالاتره ازجمله بیداد،سرعشق،نوامرکب خوانی،آستان جانان و.. وبه سرعت میشه بااونها ارتباط برقرار کرد.اماارتباط باآثاراستاد علیزاده وقت وحوصله بیشتری می خواد.این راکه عرض خواهم کرد نظرشخصی بنده است وشاید درست هم نباشد ولی به نظرم استاد مشکاتیان واستاد علیزاده را اگربخواهیم با بزرگان ادبیات مقایسه کنیم می توان گفت که کارهای موسیقیایی مرحوم مشکاتیان مانند سخنان سعدی است که به خاطرشیرین ونرم و روان بودن سریع باانسان ارتباط برقرار میکنه ونیاز به تکرارودقت خیلی زیاد هم نداره اماکارهای استاد علیزاده ازاین نظر به سخنان لسان الغیب حافظ می مونه که لایه های تودرتوی بسیار داره وباید با مطالعه بسیارزیاد و صرف وقت بتوانی به لایه های عمیق آن وارد شد به همین خاطر هم هست که ارتباط باکارهای استاد علیزاده کمی دیربرقرار میشه ولی اگرآن ارتباط برقرار شد دیگر جداشدن ازآن کمی غیرممکن است ودر رأس این آثار همین آلبوم فریاداست که دردوCD عرضه شده است.(البته اگه بشه از دلشدگانش چشم پوشی کرد)

ازمشخصات این آلبوم : از دستگاه راست پنجگاه استفاده شده است ولی یک مرکب خوانی کامل است که استاد به تناسب مفاهیم به دیگردستگاه های موسیقی نیز مراجعه ای داشته اند.تخصصی بودن اجرای راست پنجگاه باعث شده تاکمتر کسی سراغ این دستگاه وگوشه هاش بره ونزدیک بودن به ماهور هم باعث میشه که نوازنده وخواننده کم اطلاع ،گاهی اشتباها ازدستگاه خارج بشه اتفاقی که درسال های جوانی استاد درحافظیه برایش افتاد که استادلطفی ایشان رامتوجه می کنه واین حکایتی زیباست واستادشجریان اون ثانیه رابالاترین وزیباترین لحظه زندگی هنری خود می داند(کتاب رازمانا) استاد شجریان تاقبل ازاین ،راست پنجگاه رابالطفی اجراکرده بود چون فقط لطفی رادارای این توان می دانست والبته می داند.

خوانندگان: محمدرضا شجریان و همایون شجریان

تار: حسین علیزاده

کمانچه: کیهان کلهر

تنبک: همایون شجریان

سال اجرا: 1381

سال انتشار: 1382

 درنوشتن گوشه های این مبحث ازکتاب «هَزار گلخانه آوازایران» استفاده شده است.

این اثر بامقدمه راست پنجگاه شروع می شودوازابتدا مشخص است که استاد علیزاده کار بدیعی را دردست اجرا دارد آواز اول «مریض عشق» که برروی غزلی ازجناب سعدی بزرگ است با گوشه راست شروع می شود وباخسروانی وپروانه ادامه می یابد وسپس یک ضربی بسیارزیبا رابا نغمه وعراق آغاز می کند وآن گاه با زنگوله و بیات عجم به راست پنجگاه بازمی گردد.

هر که سودای تو دارد چه غم از هر دو جهانش

نگران تو چه اندیشه و بیم از دگرانش

آن پی مهر تو گیرد که نگیرد پی خویشش

وان سر وصل تو دارد که ندارد غم جانش

هر که از یار تحمل نکند یار مگویش

هر که در عشق ملامت نکشد مرد مخوانش

به جفایی و قفایی نرود عاشق صادق

مژه بر هم نزند گر بزنی تیر و سنانش

گفتم از ورطه عشقت به صبوری به در آیم

باز می بینم و دریا نه پدید است کرانش

عهد ما با تو نه عهدی که تغیر بپذیرد

بوستانی است که هرگز نزند باد خزانش

نرسد ناله سعدی به کسی در همه عالم

که نه تصدیق کند کز سر دردی ست فغانش

گر فلاطون به حکیمی مرض عشق بپوشد

عاقبت پرده بر افتد ز سر راز نهانش

برای دانلود آواز مریض عشق اینجاراکلیک کنید.

 

 آواز دوم برروی غزلی از حضرت حافظ است که قطعا انتخاب این غزل اتفاقی نبوده وبه گفته استادشجریان انتخاب غزل ها باوسواس ودقت زیاد وبا توجه به مسائلی است که ایشان درنظردارند... .این آواز با گوشه نی ریز از راست پنجگاه شروع میشه وبه شکسته وجامه دران در شور میرسه وسپس بابازگشت به راست پنجگاه اشاره ای به کردبیات ودشتی هم داره وسرانجام درشور خاتمه می پذیره

فقط ابیات قرمز رنگ خوانده شده است

دو یار زیرک و از باده کهن دومنی

 فراغتی و کتابی و گوشه چمنی

من این مقام به دنیا و آخرت ندهم

 اگر چه در پی ام افتند هر دم انجمنی

هر آن که کنج قناعت به گنج دنیا داد

 فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی

بیا که رونق این کارخانه کم نشود

 به زهد همچو تویی یا به فسق همچو منی

ز تندباد حوادث نمی‌توان دیدن

 در این چمن که گلی بوده است یا سمنی

ببین در آینه جام نقش بندی غیب

 که کس به یاد ندارد چنین عجب زمنی

از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت

 عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی

به صبر کوش تو ای دل که حق رها نکند

 چنین عزیز نگینی به دست اهرمنی

مزاج دهر تبه شد در این بلا حافظ

 کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی

 

آواز پایانی برروی یک شعر نیمایی از زنده یاد فریدون مشیری است با عنوان «فریاد»

مشت می کوبم بر در

پنجه می سایم بر پنجره ها

من دچار خفقانم خفقان!

من به تنگ آمده ام از همه چیز

بگذارید هواری بزنم

آی

با شما هستم

این در ها را باز کنید

من به دنبال فضایی می گردم

لب بامی

سر کوهی

دل صحرایی

که در آنجا نفسی تازه کنم

آه

می خواهم فریاد بلندی بکشم

که صدایم به شما هم برسد

من فریادم را سر خواهم داد

چاره کار مرا باید این داد کند

از شما خفته چند

چه کسی می آید با من فریاد کند

 

تنها تصنیف این آلبوم،تصنیف «سمن بویان» است که برروی غزلی ازخواجه شیراز ساخته شده است.البته استاداین تصنیف را درچند تاازآلبومها اجرا کرده اند که تفاوتهای بسیاری با هم دارند وبه نظربنده این اجرا ازهمه شیرین تر وهنرمندانه تراست.

سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند

پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند

به فتراک جفا دل‌ها چو بربندند بربندند

ز زلف عنبرین جان‌ها چو بگشایند بفشانند

به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند

نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند

سرشک گوشه گیران را چو دریابند در یابند

رخ مهر از سحرخیزان نگردانند اگر دانند

ز چشمم لعل رمانی چو می‌خندند می‌بارند

ز رویم راز پنهانی چو می‌بینند می‌خوانند

دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد

ز فکر آنان که در تدبیر درمانند در مانند

در این حضرت چو مشتاقان نیاز آرند ناز آرند

که با این درد اگر دربند درمانند درمانند

چو منصور از مراد آنان که بردارند بر دارند

بدین درگاه حافظ را چو می‌خوانند می‌رانند

برای دانلود این تصنیف،اینجاراکلیک کنید.

همان گونه که قبلا هم عرض کردم اطلاعات ادبیاتی وموسیقیایی بنده ضعیف است والبته احساس هم که فکرکنم کلا صفر صفره و کم وکاستی ها ازاین بابت است اماشنیدن قطعه آوازی که قرار داده ام حتما جبران همه کسری هاراخواهد کرد وانشاالله که دوستان ازنیوشیدن آن حظ کامل ببرند واشتباهات نوشتاری وتخصصی را دوستانه گوشزد فرمایند.
طبقه بندی: ادبیات وموسیقی وسینما،
برچسب ها: فریاد، استادشجریان، استادعلیزاده، راست پنجگاه،

تاریخ : پنجشنبه 18 آبان 1391 | 01:06 ق.ظ | نویسنده : حجت الله عباسی | نظرات
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic