به نام خدا

درچندروز گذشته شروع به نوشتن روش تدریس درس اول عربی هفتم نمودم ولی چون روش تدریس بر اساس تکنولوژی آموزشی بود، بهتر دیدم که ابتدا پستی دراین باره بنویسم وسپس آن پست را منتشر کنم. مطلب حاضر ماحصل تجربیات بنده دراین باب است.

امروزه با پیشرفت دنیای تکنولوژی، کارها بسیار ساده وآسان شده است البته یکی از موانع راه، عدم آشنایی ما ازاین امکانات است که خود ایجاد مقاومت می کند.

عدم استفاده ازاین امکانات و روی آوردن به روش های قدیمی، دقیقاً مانند این است که برای سفر به جای استفاده از اتومبیل وقطار وهواپیما ، به سراغ همان مرکب های قدیمی برویم . هم راه را طولانی کرده ایم هم از وقت استفاده بهینه نکرده ایم وهم همراهان را دچارخستگی وملال نموده ایم.

امر تدریس هم صدالبته از این قاعده مستثنی نیست و لازم است که همه همکاران محترم به استفاده از این امکانات روی آورند.

ادامه مطلب را کلیک کنید.

  ابزارهایی که می تواند راهگشای مشکلات ما در تدریس باشد:

1- استفاده از کامپیوتر یا لپ تاپ: دربسیاری از مدارس، همه یابرخی از کلاس ها به سیتم های کامپیوتری مجهز شده اند یا لااقل کامپیوتر برای استفاده دبیر وجود دارد.  توصیه می شود که هرکدام از دبیران برای خود یک لپ تاپ شخصی داشته باشند چون کامپیوترهای مدرسه ممکن است نرم افزارهای لازم رابرای استفاده ما نداشته باشند وبخش مهمی از وقت ما صرف راه اندازی سیستم شود ونهایتا هم نتوانیم ازآن استفاده بهینه کنیم درحالی که اگر لپ تاپ شخصی داشته باشیم از قبل همه نرم افزارهای لازم را برروی آن نصب نموده ایم وآماده وارد کلاس می شویم.

2- استفاده از ویدئو پروژکتور(دیتا پروژکتور) برای ارائه درس: متاسفانه این ابزار بسیار سودمند در سیستم آموزشی ما به شدت مورد غفلت واقع شده است ومعمولاً بهانه هایی مانند عدم امکانات مالی، این غقلت را توجیه کرده است. خواه ناخواه در چند سال آینده تمامی مدارس ما به این امکانات مجهز خواهند شد همان طور که تاچندسال پیش، ماژیک و وایت برد دربرخی مدارس یک امرتشریفاتی ومخصوص جلسات محسوب می شد اما امروز حتی در مدارس روستا نیز اکثر یا همه کلاس ها از ماژیک و وایت برداستفاده می کنند.

توضیح: بنده سال هاست درکلاس ازاین امکانات استفاده می کنم و تجربه ای که دارم این است که از پرده هایی که مخصوص این دستگاه ها هست برای پخش تصاویراستفاده نمی کنم بلکه تصویر دیتا پروژکتور را برروی وایت برد کلاس می اندازم و ازاین طریق به راحتی می توان هرجایی که لازم به نوشتن، های لایت کردن یا علامت زدن باشد بدون درد سر این کارها را انجام داد.

ونیز تمارین را که مانند بقیه بخش های کتاب به صورت پاورپویینت درآورده ام برروی تابلو پخش می کنم ونیازی به نوشتن صورت تمرین نیست البته می توان از فایل PDF کتب درسی نیز استفاده کرد.

می توانید مطالب مورد نیاز را برروی فایل pdf اتچ کنید وبا یک کلیک توضیح راباز یابسته کنید مخصوصا کسانی که زیاد فراموش می کنند.

نمونه های زیر رابرای کلاس های ضمن خدمت آماده کرده بودم و برای ورود به کلاس نه مطلب فراموش می شد نه نیاز به یادداشت بود حتی یک برگ کاغذ یادداشت هم درکلاس، نیاز نبود. علامت های روی این فایل، همان یادداشت های اتچ شده هستند که درتصاویر بعد باز شده اند:

اما به چه دلایلی اصرار هست  که همکاران از این امکانات استفاده نمایند؟

ابتدا باید مشکلاتی که دبیر درکلاس با امکانات قدیمی با آن مواجه است را لیست کنم و در هربخش مزایای استفاده از دیتا پروژکتور رابنویسم:

مشکل1- عدم تمرکز دانش آموزان برروی مطالب: دانش آموز ممکن است به علل مختلف، برروی مطلب مورد نظر معلم درکتاب درس، تمرکز نداشته باشد که این امر ممکن است عمدی یاغیر عمدی باشد. مثلاً معلم می خواهد روی یک کلمه تأکید کند ولی دانش آموز نمی داند که کدام کلمه درکدام بخش کتاب مورد نظر معلم است.

مزایای دیتاپروژکتور: دبیر می تواند کلمه یا حتی علامت یا کاما یا هرمورد دیگر را با هر اندازه ای که لازم باشد بر روی برد به دانش آموزان نشان دهد و دانش آموز هم به راحتی آن را می بیند وتمرکز لازم را دارد ونیز معلم می تواند با خط کشیدن زیر کلمه یا بخش مورد نظر یا محصور کردن آن توجه دانش آموزان رابه این بخش جلب نماید.

مشکل2- عدم تسلط دبیر در تمام نقاط کلاس: وقتی دبیر دریک قسمت کلاس قرار می گیرد نمی تواند مطمئن شود که آیا کتاب درسی مربوطه، جلوی دانش آموز است یا کتاب دیگر؟ نمی تواند متوجه شود که دانش آموز درهمان صفحه مورد نظر قرار دارد یا در جای دیگرِ کتاب سیر می کند که این امر به شدت رواج دارد و تمرکز دانش آموز را  شدیداً دچار مشکل می کند.

مزایای دیتاپروژکتور:  وقتی از این امکانات استفاده می کنیم نیازی نیست که دانش آموز با صفحات کتاب کار کند بلکه صفحه کتابش همان تصویر روی برد می باشد که معلم یا دانش آموز با آن کار می کند وسوءاستفاده عمدی یاسهوی دانش آموز اگربه صفر نرسد قطعا به حداقل می رسد واگر دبیر برای ارائه درس از برنامه هایی مانند ارائه های پاورپویینتی که خودساخته است استفاده کند، در هر لحظه قادر خواهد بود فقط بخش مورد نظررانمایش دهد وبقیه صحنه برد را خالی نگه دارد تا تمرکز به حداکثربرسد یا جاهای لازم را در متن، درشت تر یا های لایت کند.

مشکل3- روبرو شدن با کمبود وقت: وقت و فرصت کلاس، امری است که قطعا همه همکاران به اهمیت آن واقفند و عدم استفاده بهینه از وقت، یا معلم را مجبور می کند که به کارش سرعت بیشتری دهد و با ماشینِ سرعت، جناب دقت و کیفیت را زیر بگیرد یا با تشکیل کلاس های تقویتی(که این درد را به وقتش دریک پست واکاوی خواهم کرد) عقب ماندگی راجبران کند وناگفته پیداست که این کلاس ها هم هزینه روحی و هم هزینه مادی برای دانش آموز و خانواده ها دارد و اصولاً نتیجه ای هم ندارد جز دوپینگ امتحان و دیگر هیچ.

به قول حضرت حافظ:

قدر وقت ار نشناسد دل وکاری نکند

بس خجالت که ازاین حاصل اوقات بریم

بخش مهمی از وقت کلاس صرف نوشتن متن یا تمرین بر روی تابلو می شود. مثلاً وقتی که می خواهیم اسامی حروف الفبا را در درس 1 عربی هفتم، به دانش آموزان بیاموزیم باید هر28 حرف را روی تابلو بنویسم. آن هم نه یک بار بلکه چند بار. اول، شکل حروف و بعد هم اسامی حروف. پرواضح است که وقت زیادی دراین میان از بین می رود به علاوه مشکلاتی که دردیگر بندها توضیح داده ام.

مزایای دیتاپروژکتور: وقتی حروف الفبا به شکل دلخواهی که مورد نیاز روش تدریس ماست از قبل آماده شده باشد وتوسط دیتا پروژکتور با اختیار وکنترل کامل دبیر، برروی برد نشان داده شود؛ این مشکل خود به خود برطرف می شود و وقت زیادی تلف نمی شود.

تصاویر زیر، از صفحات پاورپویینت درس اول عربی هفتم گرفته شده است که متن های موجود در تصویر به صورت پشت سر هم و با اجازه مدیرسیستم(دبیر) اجرا می شوند.

اشکال: ممکن است کسی بگوید که نیاز به نوشتن نیست و خودمان فقط برای دانش آموز می خوانیم.

پاسخ: این مورد رابه عنوان مثال عرض کردم و تمرینات حل کردنی را که نمی توان باروخوانی تمام کرد به علاوه این که مشکل دوتا می شود وسهم چشم و حس بینایی درآموزش که بالای 75 درصد است ازبین می رود.

مشکل4- مشکل خوانده شدن دست خط معلم یادیگردانش آموزان: بسیار درکلاس تجربه کرده ایم که دانش آموزان نمی توانند دست خط هم کلاسی خود یاحتی معلم را بر روی تابلو بخوانند و این نیز یکی از موانع یادگیری وتوجه است.

 مزایای دیتاپروژکتور: وقتی متن کتاب یا پاورپویینتِ دروس، یا هرمتن دیگری در مورد درس، با دیتاپروژکتور برروی برد نشان داده می شود این مانع و مشکل برطرف می شود و همه می توانند به درستی آن را بخوانند و درصورت لزوم معلم می تواند اندازه آن را بر روی برد بزرگتر یا کوچکتر کند یا رنگ نوشته هاراتغیر دهد.

دبیران ماباید سعی کنند برای راحتی کار وبالارفتن کیفیت وبهره وری آموزشی حتما به این سمت بروند کما این که همکاران بسیاری را در گوشه گوشه ایران می شناسم که به همین طریق تدریس می کنند.

فکر کنم بحث کمی طولانی شد. ادامه بحث رابر عهده عزیزان می گذارم که بانظریات وتجربیات خود بر غنای بیشتر این مبحث کمک کنند چون قطعا دیگران هم تجاربی دارند.

تکنولوژی آموزشی منحصر به همین دومورد نیست ولی بنده سعی کردم مهمترین آنها را بررسی کنم.

مدیران وبلاگ ها وهمکاران محترم مجاز به استفاده ازاین پست در وبلاگشان می باشند به این شکل که بخش ابتدایی مطلب راآورده وبعد به وبلاگ پیام نسیم لینک نمایند.

خواهش می کنم که به غیر ازاین شکل از مطالب این وبلاگ کپی برداری نشود.

درپناه مهرآفرین باشید.
طبقه بندی: آموزش های متفرقه، مباحث زبان عربی، کتاب های پیام آسمان وموضوعات دینی،
برچسب ها: تکنولوژی آموزشی، دیتاپروژکتور، تدریس، لپ تاپ، روش تدریس،
دنبالک ها: تکنولوژی آموزشی،

تاریخ : یکشنبه 3 شهریور 1392 | 12:58 ق.ظ | نویسنده : حجت الله عباسی | نظرات
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic