تبلیغات
پیام نسیم

پیام نسیم

حضرت حافظ: قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست / قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا

مطلبی جهت نمایش یافت نشد از آرشیو مطالب استفاده کنید
دریافت کد ابزار آنلاین