به نام خدا

   گروه عربی راهنمایی آموزش وپرورش فسادرنظردارد یک دوره مسابقه قواعدصرف ونحوعربی


ادامه مطلب

طبقه بندی: مباحث زبان عربی،

تاریخ : سه شنبه 12 بهمن 1389 | 12:29 ق.ظ | نویسنده : حجت الله عباسی | هدیه دوستان

سلام

دراین پست زمان افعال راموردبررسی قرارداده ام اگرنواقص یاایراداتی دارد،لطفا تذکردهیدتااصلاح شودیامجدداتوضیح داده شود

ظاهرادانلودفایل مشکلی داشت که به مسأله ف ی ل ت ر ی ن گ ربط داشت فعلا مشکل برطرف شده اگه نتونستیددانلودکنید پیام بزاریدلینکش درست کنم

برای دریافت فایل PDF اینجا راکلیک کنید
طبقه بندی: مباحث زبان عربی،

تاریخ : جمعه 8 بهمن 1389 | 11:21 ب.ظ | نویسنده : حجت الله عباسی | هدیه دوستان

به نام خدا

سلام

یکی ازهمکاران سؤالاتی درباره کلمات اَخْلاق،خُلْق، اَخْلاقیّات وخُلْقیْات داشتند که عین سؤال ایشان رادراینجا می آورم وبه توضیح آن می پردازم(سؤال:آیااخلاق وخُلق هردوعربی هستند؟جمع آنهاچیست؟آیااخلاقیات وخلقیات جمع آنهاست؟)باتشکرازاین همکارمحترم که جواب رابرروی وبلاگ خواسته بودند،پاسخ آن رادراینجا قرارمی دهم: 

خُلْق وخُلُق(خوی،طبع،مروت،دین) جمع هردو اَخْلاق است. اَخْلاق بروزن اَفْعال می باشد وهمانگونه که می دانیم اَفْعال از اوزان جُموع قِلّه می باشدکه البته دربرخی مواقع(که فعلاًجای آن نیست)جموع قله درمعنای کثره هم به کارمی روند.درچندموردجمع مکسرقِلّه بروزن اَفعال می آیدکه ازجمله هنگامی است که کلمه بروزن فُعْل یافُعُل باشدمانند:« خُلْق وخُلُق».تااینجادانستیم که جمع مکسر«خُلْق وخُلُق»چیست وچرا براین وزن آمده است.

 حال برویم به سراغ دوکلمه« اَخلاقیّات وخُلْقیّات»

 مفرداین دوکلمه،درابتدا«اَخْلاق وخُلْق» بوده است که هردوبه وسیله یاءنسبت منسوب شده اندپس تبدیل شده اند به،«اَخْلاقیّ وخُلْقیّ»(مانندشیرازیّ-فسویّ-رازیّ-مدنیّ)که به شخص یامکان یا...نسبت داده می شونداین اسم ها به وسیله یاءنسبت به صفت تبدیل می شوند مثلا فساکه اسم است وموصوف است اماوقتی با یاءنسبت همراه شود،به صفت تبدیل می شودمانند«ابوعلی نحویّ فسویّ». یکی ازمواردی که اسمی به جمع مؤنث سالم جمع بسته می شود، هنگامی است که مذکرغیرعاقل و وصف  باشد. پس دوکلمه«اَخْلاقیّ وخُلْقیّ» به دلیل ذکرشده به جمع مؤنث سالم جمع بسته شده اند.

انشاالله که همکاران محترم باطرح سؤالات واظهارنظرهای خویش درغنابخشیدن به مطالب، بنده رایاری فرمایند.زیرااظهارنظرهای مستدل هدیه ای الهیست ازطرف دوستان.
طبقه بندی: مباحث زبان عربی،

تاریخ : جمعه 8 بهمن 1389 | 09:46 ق.ظ | نویسنده : حجت الله عباسی | هدیه دوستان

به نام خدا

سلام به همکاران ودانش آموزان واولیاءمحترمشان

دراین پست به تقاضای یکی ازهمکاران خوب وپرتلاس وساعی،روش تدریس کلمات پرسشی راقرارمی دهم البته فعلا فقط لینک مربوط به «ما»استفهامیه رافعال می کنم وانشاالله به زودی لینک های مربوط به «هَل» »«مَن» و«اَینَ»راهم فعال خواهم کرد.

منتظرنظرات مثبت وسازنده شماعزیزان هستم.

برای دریافت فایل PDFمربوط به «ما»، اینجا را کنید.(لینک اصلاح شده است)
طبقه بندی: مباحث زبان عربی،

تاریخ : سه شنبه 5 بهمن 1389 | 03:29 ب.ظ | نویسنده : حجت الله عباسی | هدیه دوستان

سلام به همکاران بسیار خوب

روز اول بهمن امتحان ضمن خدمت بودالبته سعی کردم سؤالات کاربردی باشه وبه نیازهای همکاران درتدریس توجه داشته باشه.دراین پست،سؤالات وجواب های اون راقرارمی دهم تاهم همکارانی که درآزمون شرکت کردند،پاسخ های خودشون راچک کنند وهم همکاران دیگر،یه سری بحث درباره تدریس وتجزیه وترکیب داشته باشند.اگرپاسخ ها ایرادی مخصوصااملایی داره ببخشیدوتذکربدید چون الآن تایپ کردم وفرصت ویرایش نبود.

برای دریافت فایل PDF اینجاراکلیک کنید.
طبقه بندی: مباحث زبان عربی،

تاریخ : یکشنبه 3 بهمن 1389 | 08:31 ب.ظ | نویسنده : حجت الله عباسی | هدیه دوستان

هوالسلام

دراین پست قواعددرس هفتم ازکتاب عربی سوم راهنمایی رابررسی نمو ده ام امیدکه مورداستفاده دانش آموزان عزیز قرارگیرد.دانش آموزانی که من باآنهانفس می کشم،زندگی می کنم وعاشقانه دوستشون دارم.

منتظرنظرات سازنده همکاران ودانش آموزان عزیزهستم.

برای دانلودفایل PDF اینجاراکلیک کنید.
طبقه بندی: مباحث زبان عربی،
برچسب ها: مبتداوخبر، درس هفتم،

تاریخ : شنبه 2 بهمن 1389 | 09:17 ب.ظ | نویسنده : حجت الله عباسی | هدیه دوستان

سلام

امروزکلاس ضمن خدمت عربی که بررسی کتب وشیوه تدریس بود به پایان رسیدوبه لطف الهی باهمکاران هرسه کتب رامطلب به مطلب بررسی کردیم وحتی اکثرتمرینات هم روش نوین تدریسش به بحث گذاشته شد.جزوه حاضرراچندسال پیش پس ازیک دوره ضمن خدمت تهیه کردم که البته بخشی ازیک جزوه سی وچندصفحه ای است که این 9صفحه رابرحسب نیازخدمت همکاران تقدیم نمودم.

گروه عربی راهنمایی فسا،مایه افتخاربنده است.گروهی فعال وپرکارالبته بایدهمراهی شوندوبنده تاتوان دارم افتخارمی کنم به همراه بودن با این عزیزان که درواقع خدمت به دانش آموزان می باشد.

فایلPDF رااز اینجا دانلودکنید
طبقه بندی: مباحث زبان عربی،
برچسب ها: جزوه ضمن خدمت عربی،

تاریخ : جمعه 1 بهمن 1389 | 07:28 ب.ظ | نویسنده : حجت الله عباسی | هدیه دوستان

سلام

چندنمونه سؤال عربی  به طورآزمایشی گذاشتم دوستان لطف کنند وفایل را دانلودکنند ونتیجه رااطلاع دهند که دانلودراحت بودیانه؟تااگرمشکلی بوداصلاحش کنم.

طریق دانلود:وقتی لینک بازشد،دکمه آبی رنگ دانلودراکلیک کنید.اگرثانیه شمارشروع به کارکردصبرکنیدتاشمارش تمام شود،آنگاه گزینه «حالافایل رادانلودکنید»به نمایش درمی آید،آن راکلیک کنید.واگرثانیه شمارنمایش داده نشد که به قول بنده خدا«چه بهتر»

برای دانلودعربی اول اینجا راکلیک کنید

برای دانلود عربی دوم اینجاراکلیک کنید

برای دانلودعربی سوم اینجا راکلیک کنید
طبقه بندی: مباحث زبان عربی،
برچسب ها: نمونه سؤال عربی،

تاریخ : چهارشنبه 29 دی 1389 | 12:21 ق.ظ | نویسنده : حجت الله عباسی | هدیه دوستان

به نام خدا

تدریس مثنی(راه اول)

برای تدریس مثنی راه های مختلفی راآزموده ام که البته بسیارهم جالب بوده اند.سعی بنده درتدریس هرمبحثی این بوده است که ازتعدادبیشتری از حواس دانش آموزان استفاده کنم تاماندگاری مطلب بیشترشودمخصوصاازحس بینایی.چون معلوم شده است که بینایی حدود75درصد دریادگیری نقش دارد.خط قرمزبنده درآموزش هرمطلبی،حفظ کردن است وسعی تمام دارم که مطلب حفظی نباشدودرذهن دانش آموزان حکّ گردد وبه همین خاطردرکلاس های مختلف به همکاران هم توصیه می کنم که ازروش های مالتی مدیا(چندرسانه ای)استفاده کنید تاماندگاری وپایداری آموزش بیشترشود.راه هایی مانندپخش فیلم،نمایش،نشان دادن عکس ونیزبازی گری خودمعلم درحین تدریس روش هایی است که رسیدن به این هدف راتسریع وتسهیل می کند.

درتدریس مثنی متوجه شده بودم که بایدچندین جلسه دائمافرق بین مثنی وجمع رابرای دانش آموزان بیان کردتاکاملابرایشان مفهوم گرددبه فکربودم این مشکل رابه نحوی حل کنم.یکی ازروش هایی که برای تدریس مثنی ومفهوم آن برای خودم ودانش آموزان جالب بود،روشی است که امروز صبح درکلاس ابداع کردم وآن یک نمایش کوتاه بودکه دانش آموزان اجرانمودند:

یکی ازدانش آموزان نقش مفرد،یکی نقش مثنی ویکی نقش جمع رابازی می کند وهریک ازآنها یک تابلودردست دارندیابرروی سینه شان آویزان شده است.(تهیه این تابلومشکل نیست باکامپیوترمی توان برروی کاغذA4 چاپ کردترجیحاًکاغذ بارنگ های مختلف یانوشته هابافونت توخالی باشندوآن هارارنگ کرد.)

مفردبه جلوکلاس می آیدوخودرامعرفی می کند:بچه ها من مفردهستم من یکی هستم

جمع به جلوکلاس می آیدودرسمت چپ مفردمی ایستدوخودرامعرفی می کند:بچه ها من جمع هستم یعنی من واین آقای(خانم)مفردباهم جمع هستیم.(کنارهم می ایستند)

پس ازاندکی درنگ مثنی جلومی آیدوجمع راکنارمی زند ومی گوید:بروکنارجای من اینجاست من بایدبعدازمفردباشم.

مفرد:مگرتوکیستی؟توچندتاهستی؟

مثنی:من مثنی هستم. من واین آقای مفردباهم دوتا می شویم پس مثنی هستیم.

جمع به کنارمی رودودرسمت چپ مثنی می ایستد ومی گوید:بچه ها پس من واین دونفرمی شویم جمع.

مفرد:تاحالاکه من وآقای جمع یعنی دونفری جمع بودیم!!؟

مثنی:بله اما اینجاکلاس ودرس عربی است!مثنی مخصوص زبان عربی است وجمع به بیشترازدوتاگفته می شود.

جمع:خوب شدیک دوست جدیدپیداکردیم.خب آقای مثنی علامت ونشانه ات چیست؟

مثنی آن طرفِ تابلوی روی سینه اش رابرمی گرداندکه بالای آن نوشته مثنی ودرزیرآن دردوخط نوشته «انِ» و«ینِ»وتوضیح می دهد:هرگاه خواستیداین آقای مفردرامثنی کنیداین علامت هارابه آخرآن اضاف کنید.

یکی ازدانش آموزان:آقای مثنی برایمان مثال بزنید!

مثنی هم یک اسم مفردازآقای مفردمی گیردو«انِ» و«ینِ»رابه آن می افزایدواسم مثنی می سازد.

این تازه ترین روش درتدریس مثنی بودکه امروز صبح به نظرم رسیدواجراکردیم باوجوداینکه درده دقیقه پایان کلاس هم بود،متوجه شدم بچه هاباچه شوقی آن رادیدندوبعدهم برای هم تعریف می کردند.ازیکی دونفربعدازکلاس مفهوم مثنی وفرق آن راباجمع پرسیدم دیدم که تیردقیقاًبه هدف اصابت نموده است.وباکمترین فرصت وکمترین خستگی،بیشترین بازده راازوقت وآموزش داشته ایم.ضمناخستگی دانش آموزان را هم ازبین می بردودانش آموزان باعلاقه بیشتری به کلاس عربی می آیند.

روش های دیگری هم امتحان کرده ام که مؤثربوده است که انشاالله درفرصت های دیگرآن راتقدیم خواهم نمود.لازم به ذکراست که چون این کار را تازه شروع نموده ام وجودنقائص درآن ممکن است زیادباشدکه انشاالله هم خودم آن رابررسی خواهم کردوهم منتظرنظرات اصلاحی همکاران ودانش آموزان عزیزهستم.

یادمان باشدتشویق وفضای بازدرکارهرکسی مؤثراست.دراینجالازم می دانم ازدومدیرخوبم درسال های گذشته(که جایشان به خاطربازنشستگی درجمع ماخالیست)تقدیرکنم.(آقایایان سیدعبدالصمدهاشمی نسب مدیراسبق راهنمایی شاهدپسران فساو محمدباقررحیمی مدیراسبق مدرسه نمونه دولتی طالقانی فسا)که بابازکردن فضای کار،درآن سال ها محیط حرکت وپژوهش رابرای بنده فراهم نمودند .اگربنده توفیقی داشته ام بخش مهمی رامرهون این دوبزرگوارهستم وخدارابه این خاطر،شاکروسپاسگزارم.وواقعاًجای خالی آن هارابسیاراحساس می کنم.(من لم یشکرالخالق لم یشکرالمخلوق)البته ازهمکاردیگری هم تشکرکنم که امسال دائماً بنده راتشویق به کاروخلاقیت ونوشتن تجربیات می کند.اگروقتش شدحتماًبانام ازایشان تشکرخواهم کرد.فعلامتشکرم

23دیماه1389
طبقه بندی: مباحث زبان عربی،
برچسب ها: تدریس مثنی،

تاریخ : پنجشنبه 23 دی 1389 | 04:19 ب.ظ | نویسنده : حجت الله عباسی | هدیه دوستان

به نام خدا

بررسی کتاب عربی اول راهنمایی مرحله1

کتاب عربی اول بامطالب نسبتاًساده شروع می شود.به قول مؤلف محترم جناب آقای متقی زاده شروع کتاب تادرس6باغ سبزی است که به دانش آموزان یعنی نوآموزان درس عربی نشان داده می شودتاباعلاقه بیشتری واردبحث بشوندبنابراین باتوجه به همین مطلب،ورودبه بحث های نسبتاتخصصی(باتوجه به توان دانش آموزان)جزءاهداف کتاب نمی باشد.دردرس اول آن چیزی که دانش آموزان بایدبیاموزند،تفاوت کلمات عربی درداشتن یانداشتن تاءگِردمی باشدوبه هیچ عنوان نبایدواردبحث مذکرومؤنث بشویم حتی اگردانش آموزان ما ازنوع دانش آموزان بااستعدادباشند(مثلامدارس تیزهوشان یانمونه دولتی یاشاهدو...)دراین درس مابه دانش آموزان یادمی دهیم که درزبان عربی برخی کلمات دارای تاءگردمی باشندوبرخی دیگراین تاءراندارند وبه وقتش درپایان درس 4یاشروع درس5بحث مذکّرومؤنث راشروع می کنیم که نحوه ورودبه این درس راانشاءالله به وقتش بررسی خواهیم کرد.

امانحوه بررسی کلمات جدیدهردرس(که بایددرمتن درس آموزش داده شوند.):

چون دانش آموزان ممکن است کلمات راغلط بخوانند وتلفظ آن رابه همین شکل یادبگیرندپیشنهاد می شودکه قبل ازشروع هردرس(درپایان درس قبل)کلمات درس که درآخرکتاب آمده است به صورت صحیح برای دانش آموزان خوانده شودتااگرجایی حرکت یاسکون لازم است بامِدادآن رابرروی کلمات قراردهندومعلم نیز هم زمان کلمات راروی تابلوبنویسدوحرکات رابرروی آن قراردهدتاسرمشق دانش آموزان باشد.بنده این کاررابرای دیگرپایه ها نیزانجام می دهم.

برای پرسش ازکلمات بنده ازاین روش استفاده می کنم:

دویاسه نفر(به صورت دوره ای)مسؤول نوشتن لغات درس برروی تابلوهستندوبه تدریج ازبقیه سؤال می کنند (هرنفرچهارپنج کلمه)وکسانی که آمادگی ندارندنامشان یادداشت می شود.سعی می شود ازقوی ترها شروع شودوبه این ترتیب دائماًکلمات خوانده وترجمه می شوند.(این درس حدوداً دوهفته سؤال می شود)وقتی به درس بعدرسیدیم کلمات درس قبل حتی الامکان به صورت فارسی عربی پرسیده می شوندودردرس بعدتر نیزاین امراتفاق می افتدواگربه طورمتوسط هردرس دوهفته طول بکشد،کلمات هردرس شش بارپرسیده می شود(مثلاکلمات درس اول دوهفته پرسیده می شودوچهاربارنیزبادرس2و3پرسیده می شود)بااین وجودبیش از90درصدکلمات درذهن بچه ها می ماندحتی اگرموقع امتحان به کلمات رجوع نکننددربخش کلمات وترجمه مشکلی نخواهندداشت.(بحث نحوه امتحان گرفتن رابه موقع خواهم آورد.) این امربه خواندن ونوشتن صحیح متن نیزکمک می کند.اشکالی که برخی دوستان براین امرواردمی کنند،صرف وقت زیاداست امابنده سال هاآن راتجربه وتکمیل کرده ام حدود10تا15دقیقه ازوقت کلاس صرف می شودکه البته به خاطرآماده شدن دانش آموزان،این وقت دربخش ترجمه وحل تمرین جبران می شودوعملاوقت زیادی صرفه جویی می شودبه گونه ای که پس ازمدتی حتی باوقت اضافه هم روبرومی شویم مخصوصادرپایه دوم وسوم.به شرطی که دیگرروش ها راکه درآینده خواهم آورد،همه راباهم اجراکنیم.

بازهم  دراین باره خواهم نوشت.لطفاشماهم به ماسربزنیدوبانظرات ارشادی خوددربهتروغنی ترشدن بحث سهیم باشید.منتظرادامه کارباشید

abbasisheshdeh2@yahoo.com

20دی ماه1389


ادامه مطلب

طبقه بندی: مباحث زبان عربی،

تاریخ : دوشنبه 20 دی 1389 | 10:10 ب.ظ | نویسنده : حجت الله عباسی | هدیه دوستان
تعداد کل صفحات : 4 :: 1 2 3 4
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic