پیام نسیم هدف ازایجاد این وبلاگ تعامل باهمکاران محترم درتدریس درس عربی ودینی راهنمایی ونیزکندوکاوی درموسیقی وادبیات فاخراست.نام وبلاگ به خودی خودگویای هدف اخیراست.ضمنابرای حفظ دوستی ها قرارداریم واردبحث سیاست نشویم.اكثراوقات باید باوبلاگ باشم ولازم میدونم ازخانم مهربانم كه مشكلات راباصبوری تحمل میكنه تشكركنم.یاحق http://payamenasim.mihanblog.com 2017-05-27T01:03:42+01:00 text/html 2017-05-24T03:30:22+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی فایل PDF افعال عربی هفتم تا نهم به تفکیک هر درس http://payamenasim.mihanblog.com/post/1034 <div align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansBold" color="#006600">به نام خدا<br></font><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#FF0000">کاری جدید و کاربردی از پیام نسیم</font></div><div align="center"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1034" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید."><img src="http://s8.picofile.com/file/8295791250/Afal_7_9.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8295791250/Afal_7_9.jpg" class="shrinkToFit" height="462" width="522"></a></div><br><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b>برای طراحی آزمون های عربی مخصوصا آزمون های مفهومی گاهی لازم می شود که کل کتاب ها به دنبال یک فعل یا مصدر یا جمع مکسر بگردیم که در کدام درس آمده است. </b><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000">در فایل PDF که در آخر همین پست قرار داده می شود همه افعال به صورت پایه به پایه و درس به درس و نیز یک بار بر اساس حروف الفبا در هر کتاب آورده شده اند</font><b> و جمع های مکسر و مصادر و متضاد و مترادف ها نیز به صورت پایه به پایه و درس به درس جمع آوری شده اند تا کار طراحی آزمون برای دبیران ساده تر شود.</b><br></font></div><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1034" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید</a>.</font><br><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></b> text/html 2017-04-17T03:11:13+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی بررسی و روش تدریس درس هشتم عربی دهم+پاورپویینت گویا http://payamenasim.mihanblog.com/post/1033 <div align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansBold" color="#009900">به نام خدا<br></font></div><div align="center"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1033" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید."><img src="http://s8.picofile.com/file/8292030876/Darse8_Arabi_Z_Q_10_95_1.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8292030876/Darse8_Arabi_Z_Q_10_95_1.jpg" class="shrinkToFit" height="294" width="523"></a></div><br><div align="justify"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim">درس هشتم عربی دهم عمومی به عنوان حُسن ختام این کتاب ، مزین به دو ملمع بسیار زیبا از بزرگان ادب پارسی ، جناب سعدی و حافظ است که آموخته های قبلی دانش آموزان در زبان عربی به شکر شیرین پارسی پیوند می خورد.<br>نکته آموزشی قواعدی این درس ، اسم فاعل و اسم مفعول و اسم مبالغه است که هم در پاورپویینت بررسی شده است و هم یک <font color="#FF0000">فایل PDf روش تدریس</font> در این مورد تقدیم می شود.</font></font><br></div><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">خبرهای خوشی هم از طرف پیام نسیم برای سال آینده داریم که ان شاءالله به زودی اعلام خواهد شد.</font><br><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8292030884/Darse8_Arabi_Z_Q_10_95_2.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8292030884/Darse8_Arabi_Z_Q_10_95_2.jpg"></div><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1033" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید</a>.</font><br> text/html 2017-04-09T02:18:47+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی بررسی درس دهم عربی نهم+پاورپویینت گویا+خبرهای جدید http://payamenasim.mihanblog.com/post/1032 <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" align="center"><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#006600" size="5">به نام خدا</font><br></font></div><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1032" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8291553750/Arabi9_94_Darse101.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8291553750/Arabi9_94_Darse101.jpg"></a></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold">آخرین پاورپویینت گویای<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/" target="_blank" title="پیام نسیم مرجع بررسی کتب عربی جدیدالتألیف"><font size="5">پیام نسیم</font></a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>متعلق به درس دهم عربی نهم</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>تقدیم دوستان می شود که داستانک<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span> آقای جلیلی نیز در آن فراموش نشده است.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan">درس دهم نکته جدیدی از نظر آموزشی ندارد و فقط مرور دروس گذشته کتاب نهم و همچنین کتاب های هفتم و هشتم می باشد. و فرصت مناسبی است تا دانش آموزان آن چه را که طی سه سال گذشته آموخته اند مرور نمایند. و<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#660000">ضمناً کلیه مطالب کتاب نهم (امر ، نهی ، ماضی استمراری ، ترکیبات (اضافی و وصفی و مخلوط) و ساعت شناسی مجددا در این پاورپویینت آمده است.</font></font><br><font color="#FF0000" size="5" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1032" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید</a>.</font><br></div></div> text/html 2017-03-29T03:18:21+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی گشت و گذاری در نوروز 96 http://payamenasim.mihanblog.com/post/1031 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="5" color="#009900">به نام خدا<br></font></div><div align="center"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1031" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید."><img src="http://s9.picofile.com/file/8290641326/6_1_.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8290641326/6_1_.jpg"></a></div><br><font face="Mihan-Nassim" size="3">ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی/از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی<br>چو گل گر خرده‌ای داری خدا را صرف عشرت کن/که قارون را غلط ‌ها داد سودای زراندوزی<br>به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی/به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی<br>چو امکان خلود ای دل در این فیروزه ایوان نیست/مجال عیش فرصت دان به فیروزی و بهروزی<br>سخن در پرده می‌گویم چو گل از غنچه بیرون آی/که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی</font><br><br><font face="Mihan-Yekan" size="3">با هم همسفر می شویم در سفر نوروز 96 در استان زیبای یزد و تصاویر زیبایی از این سفر را با هم نظاره می کنیم.</font><br><br><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1031" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید</a>.</font><br> text/html 2017-03-14T05:25:40+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی گزارش مصور و مکتوب همایش استان اصفهان بهمن 1395+فایل PDF خلاصه مباحث http://payamenasim.mihanblog.com/post/1030 <div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#009900" face="Mihan-IransansBold">به نام خدا</font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1030" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید."><img src="http://s8.picofile.com/file/8289474734/Esfahan_1.jpg"></a></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">در تاریخ 30 بهمن و 1 اسفند 95 چند کارگاه در چند نقطه از استان اصفهان برگزار شد و در هر جلسه سؤالات همکاران مطرح گردید و پاسخ داده شد. این فایل که ماحصل آن جلسات است می تواند به عنوان یک بررسی کامل و دقیق از کتب عربی باشد که به بسیاری از نکاتی که بعضا مورد ابهام است پاسخ دهد.</font></div><div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;در کارگاه متوسطه دوم از ابتدا همکاران تک به تک نقدها ، نظرات و پرسش هایشان را مطرح نمودند و سپس این نکات مورد بررسی و پاسخ گویی قرار گرفت.</font></font><br></div><b><font size="4" color="#006600" face="Mihan-Nassim">فایل PDF مشروح این برنامه ها که می تواند پاسخگوی بسیاری از ابهامات درسی باشد را در این پست تقدیم می کنم.</font><br></b><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1030" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید</a>.</font></div> text/html 2017-03-07T07:26:57+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی پاورپویینت گویا و بهاری درس هفتم عربی دهم 95 - روش تدریس http://payamenasim.mihanblog.com/post/1029 <div align="center"><font size="5" color="#009900" face="Mihan-IransansBold"> به نام خدا</font><br></div><div align="justify"><div align="center"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1029" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید."><img src="http://s2.picofile.com/file/8288736776/Drse7_Arabi_Z_Q_10_951.jpg" alt="http://s2.picofile.com/file/8288736776/Drse7_Arabi_Z_Q_10_951.jpg" class="shrinkToFit" height="291" width="519"></a></div><br><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Yekan">پاورپویینت گویای <font color="#000099" face="Mihan-IransansBold">درس هفتم عربی دهم</font> از سری کارهای <a href="http://payamenasim.mihanblog.com" target="_blank" title="پیام نسیم مرجع بررسی کتب نونگاشت عربی"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">پیام نسیم</font></a> با حال و هوای کاملا بهاری را تقدیم می کنم.</font><br><font size="3" face="Mihan-Yekan">موسیقی زیبای زنده یاد حسین یوسف زمانی در آلبوم «بوی باران» و نوای گرم استاد شجریان با شعر زیبای مرحوم مشیری این پاورپویینت را بسیار جذابتر کرده است.</font><br><font size="3" face="Mihan-Yekan">یک فایل PDF از روش تدریس را هم تقدیم می کنم و تأکید بر این که «جار و مجرور» بسیار ساده تر از این هستند که بخواهیم دنبال روش خاصی باشیم.</font><br></div><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1029" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید</a>.</font></div> text/html 2017-02-16T11:18:34+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی بررسی و روش تدریس درس نهم از عربی نهم95+پاورپویینت گویا http://payamenasim.mihanblog.com/post/1028 <div align="center"><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="5">به نام خدا</font><br></div><div align="center"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1028" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید."><img src="http://s3.picofile.com/file/8286608976/photo_2017_02_16_18_30_11.jpg" alt="http://s3.picofile.com/file/8286608976/photo_2017_02_16_18_30_11.jpg" class="shrinkToFit" height="271" width="484"></a></div><div align="justify"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">نوبت به&nbsp;</font></b><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">درس نهم از عربی نهم و پاورپویینت گویای<font color="#FF0000" size="4">&nbsp;<a href="http://payamenasim.mihanblog.com/" target="_blank" title="پیام نسیم مرجع بررسی دروس عربی متوسطه اول"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-IransansBold">پیام نسیم</font></font></a><b><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></b></font></font></font><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">از این درس رسید که متن آن در باره خواص رنگ ها و میوه ها است و در این درس ساعت خوانی تکمیلی نیز آموزش داده می شود.<br>یک کلیپ آموزشی هم در پایان مبحث تقدیم می شود. کاری بداهه از دانش آموزان دبیرستان شهید دستغیب فسا است که حدود یک ماه پیش در وقت اضافه کلاس اجرا کرده اند و موضوع آن هم آموزش ساعت است.</font></b><br></div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="5"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1028" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید</a>.</font></font> text/html 2017-02-12T05:55:51+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی روش تدریس درس ششم عربی دهم زبان قرآن - افعال مجهول+ پاورپویینت http://payamenasim.mihanblog.com/post/1027 <div align="center"><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="6">به نام خدا</font><br></div><div><div align="center"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1027" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید."><img src="http://s7.picofile.com/file/8286082450/Drse6_Arabi_Z_Q_10_951.jpg" height="293" width="523"></a></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">درس ششم عربی دهم عمومی به موضوع افعال مجهول در زبان عربی می پردازد و از آنجا که <font color="#FF0000">این موضوع در زبان فارسی تا این پایه به دانش آموزان آموزش داده نشده است </font>توضیه می کنم حتما فایل روش تدریس که در انتهای همین پست قرار داده می شود را ملاحظه بفرمایید و نیز پاورپویینت این درس را ملاحظه بفرمایید.<br></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1027" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید</a>.</font></div> text/html 2017-02-05T06:24:20+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی فایل 17 صفحه ای حاوی اصطلاحات و نام ها در بان عربی http://payamenasim.mihanblog.com/post/1026 <div align="center"><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="5"> به نام خدا</font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="4">همکاران و دانش آموزان عزیز ، چون برنامه <font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold">تلگرام </font>سریعتر و راحت تر می تواند ارتباطات را ایجاد نماید به همین دلیل در اینجا فقط فایل ها را قرار می دهم و البته همین فایل ها در کانال تلگرام هم قرار داده می شود.</font></div><div><font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">در این پست یک فایل حاوی نام ها و اصطلاحات عربی را تقدیم می کنم</font></div><div><br><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">مطالب بیشتر و روزانه را می توانید در کانال پیام نسیم دنبال کنید.</font></div><div><div align="center"><a href="https://telegram.me/payamenasim" target="_blank" title="کلیک کنید تا وارد کانال پیام نسیم شوید"><img src="http://barato.ir/wp-content/uploads/Telegram-0.png?9def89" alt="http://barato.ir/wp-content/uploads/Telegram-0.png?9def89" height="137" width="137"></a></div><br><font color="#990000" face="Mihan-IransansBold" size="3">برای دانلود فایل مصطلحات ، لینک زیر را کلیک کنید.</font><br><div><div><a href="http://s4.picofile.com/file/8285167450/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title="برای دانلود کلیک کنید"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/524603/Link/plink.jpg" height="63" width="214"></a></div></div><br></div> text/html 2017-01-20T11:44:48+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی پاورپویینت گویای درس هشتم عربی نهم+روش تدریس http://payamenasim.mihanblog.com/post/1025 <div style="text-align: center;"><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="5">به نام خدا</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1025" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید."><img class="shrinkToFit" alt="http://s1.picofile.com/file/8283158792/photo_2017_01_20_18_53_10.jpg" src="http://s1.picofile.com/file/8283158792/photo_2017_01_20_18_53_10.jpg" height="287" width="513"></a><br><br></div><div align="justify"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight">در این پست ، روش تدریس و</font><font face="Mihan-IransansLight"><font size="3"> پاورپویینت گویای <a href="http://payamenasim.mihanblog.com" target="_blank" title="پیام نسیم مرجع بررسی کتب نونگاشت عربی"><font face="Mihan-IransansLight"><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">پیام نسیم</font></font></font></a></font></font><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><font color="#3333FF" face="Mihan-IransansLight" size="3"><font face="Mihan-IransansBold">درس هشتم از عربی نهم</font></font><b><font face="Mihan-IransansLight"> با اعمال تغییرات چاپ 95 تقدیم می شود.</font></b></font></div><div align="justify"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight">متن درس دو مکالمه است که یکی بین زائر و راننده تاکسی و یکی هم بین زائر و راهنمای موزه می باشد که نکات قواعدی هم در این بین آموخته می شود.</font></b></font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1025" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید</a>.</font></div> text/html 2017-01-14T23:16:26+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی پاورپویینت گویای درس پنجم عربی دهم+روش تدریس http://payamenasim.mihanblog.com/post/1024 <div style="text-align: center;"><div><font color="#009900" size="5" face="Mihan-IransansBold">به نام خدا</font></div><div><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1024" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید."><img class="shrinkToFit" alt="http://s9.picofile.com/file/8282969234/Drse5_Arabi_Z_Q_10_951.jpg" src="http://s9.picofile.com/file/8282969234/Drse5_Arabi_Z_Q_10_951.jpg" height="295" width="524"></a></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Koodak">پاورپویینت درس پنجم عربی دهم (زبان قرآن) را با اندکی تأخیر تقدیم می کنم به همراه نکاتی در باره نحوه تدریس این درس</font></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><font color="#FF0000" size="3" face="Mihan-Koodak">نکته قابل ذکر اینکه دو تغییر در این درس داده شده است:</font></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Koodak">1- المعجم در این پاورپویینت فقط المعجم کتاب نیست بلکه تمام واژه های جدید این درس در المعجم آمده است.</font></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Koodak">2- جای المعجم بر اساس نظرات و درخواست برخی همکاران و دانش آموزان ، به قبل از متن منتقل شده است.<br><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1024" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">ادامه مطلب یا همین جا را کلیک نمایید</a>.</font></font></div></div> text/html 2017-01-07T11:22:10+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی بررسی و روش تدریس و پاورپویینت گویای درس7عربی نهم95 http://payamenasim.mihanblog.com/post/1023 <div align="justify"><div align="justify"><div align="justify"><div align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">به نام خدا</font><br></div><div align="center"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1023" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید."><img class="shrinkToFit" alt="http://s8.picofile.com/file/8281581392/Arabi9_95_Darse71.jpg" src="http://s8.picofile.com/file/8281581392/Arabi9_95_Darse71.jpg" height="291" width="520"></a></div><font size="4" face="Mihan-Yekan">بررسی و تحلیل درس هفتم و ارائه پاورپویینت گویای <a href="http://payamenasim.mihanblog.com" target="_blank" title="پیام نسیم مرجع بررسی کتب عربی جدید"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">پیام نسیم</font></a></font><br><font size="4" face="Mihan-Yekan">سال قبل (94) بیشترین چالش ها و پرسش ها در باره تدریس این درس بود که بسیاری از این پرسش ها در کانال پیام نسیم توضیح داده شد<br></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font color="#FF0000">در این درس هدف شناخت و ترجمه </font></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font color="#000099" size="5">موصوف و صفت و مضاف و مضافٌ الیه و نیز ترکیب های مخلوط </font></font>است و هدف ساخت این ترکیب ها نیست</font> و نیز هدف این نیست که ما چند ترکیب را بدهیم و از دانش آموزان بخواهیم که مشخص کنند که ترکیب اضافی است یا وصفی.</font><br></div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font size="6"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1023" target="_blank" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید</a>.</font><br></font></div><b></b> </div> text/html 2016-12-24T16:12:21+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی آزمون مفهومی عربی دهم 95 نوبت اول http://payamenasim.mihanblog.com/post/1022 <div align="center"><font color="#009900" size="5" face="Mihan-IransansBold"> به نام خدا</font><br></div><div align="justify"><font color="#000099"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim">این نمونه سؤال مفهومی عربی دهم را تقدیم می کنم به همه شما خوبان</font></b></font></div><div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim">هدف از نوشتن این نمونه سؤال ارائه یک نمونه آزمون مفهومی بود چون نوعا تا حالا اکثر آزمون هایی را که منتشر شده و دیده ام تقریبا کپی مطالب کتاب هستند و در واقع وارد بحث آموزش و بررسی مفاهیم نمی شود</font></b></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim">با وجود این که فرصت بسیار اندک بود و مشکلاتی هم داشتم این سؤال را با سرعت تهیه کردم و امیدوارم که قدمی باشد برای طراحی بیشتر آزمون های مفهومی و همکاران حتما ایرادات احتمالی را تذکر می دهند چون هیچگاه نوشتار عربی خالی از ایراد تایپی نمی ماند</font></b></div><div align="justify"><font color="#CC0000"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim">چون هدف ما استفاده از این آزمون به عنوان امتحان مدرسه نیست و فقط یک الگوی مفهومی است فقط فایل PDF آن منتشر می شود.</font></b></font></div><div><br></div></div><div><font color="#000099" size="4" face="Mihan-IransansBold">برای دانلود آزمون ، لینک زیر را کلیک کنید.</font></div><div><div><a href="http://s9.picofile.com/file/8279831734/Arabi10_Z_Q_Term1_95_Payamenasim.pdf.html" target="_blank" title="دانلود آزمون مفهومی عربی دهم زبان قرآن 95"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/524603/Link/plink.jpg" height="63" width="214"></a></div></div><div><br></div> text/html 2016-12-16T18:08:56+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی پاورپویینت گویای درس ششم عربی نهم95+کلیپ واژه پژوهی این درس http://payamenasim.mihanblog.com/post/1021 <div><div align="center"><font color="#009900" size="6" face="Mihan-IransansBold">به نام خدا</font><br></div><div align="center"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1021" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید."><img src="http://s8.picofile.com/file/8278895818/Arabi9_95_Darse61.jpg" height="291" width="519"></a></div><br><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Koodak">در این پست<font size="4"> پاورپویینت گویای<a href="http://payamenasim.mihanblog.com" target="_blank" title="پیام نسیم مرجع بررسی کتب نونگاشت عربی"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"> پیام نسیم</font></font></a><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp; </font></font><font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold">درس ششم از عربی نهم</font> تقدیم می شود.</font></div></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Koodak">جا دارد ابتدا از سرکار خانم پارسائیان به خاطر طراحی متن ها ، افکت ها و بک گراندهای زیبای این پاور پویینت و از جناب آقای مزرعه از سوسنگرد به خاطر تکمیل فایل صوتی و نیز سرکار خانم هاشمی از خورموج به خاطر داستانک زیبای آقای جلیلی تشکر کنم.</font></div><div><div><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1021" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.</a></font></div></div> text/html 2016-12-08T19:03:32+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی تهیه آزمون های مفهومی کتاب های پیام نسیم http://payamenasim.mihanblog.com/post/1020 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="5" color="#009900">به نام خدا</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به یاری خداوند متعال موفق شدیم یکی دیگر از وعده های خود را جامه عمل بپوشانیم.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">قرار داشتیم <font color="#ff0000">برای مدارسی که از کتاب های کمک آموزشی عربی پیام نسیم استفاده می کنند در میان ترم و پایان ترم ، نمونه آزمون مفهومی تهیه کنیم.</font>&nbsp;با وجود شلوغی کارها موفق شدیم این کار را در میان ترم برای عربی نهم آماده کنیم و به دست متقاضیان برسانیم و ان شاءالله برای پایان ترم نوبت اول آزمون مفهومی برای هر سه کتاب عربی تهیه شده است و مؤلفین محترم کتاب </font><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#990000">«پیام آسمان نهم با پیام نسیم»</font><font face="Mihan-Koodak" size="3"> هم قبول زحمت فرمودند که آزمونی را نیز برای این درس تهیه نمایند.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">پیام ها و اطلاعیه های ما را در کانال پیام نسیم دنبال کنید&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#3333ff">آدرس کانال پیام نسیم:</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#000099" size="4">https://telegram.me/payamenasim</font></div><div><br></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>و برای دریافت آزمون با آیدی بنده در تلگرام ارتباط برقرار کنید.</b></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#000099">@abbasi2153</font></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">از اعتماد همه بزرگواران به کارهای پیام نسیم سپاسگزارم</font></div>