پیام نسیم هدف ازایجاد این وبلاگ تعامل باهمکاران محترم درتدریس درس عربی ودینی راهنمایی ونیزکندوکاوی درموسیقی وادبیات فاخراست.نام وبلاگ به خودی خودگویای هدف اخیراست.ضمنابرای حفظ دوستی ها قرارداریم واردبحث سیاست نشویم.اكثراوقات باید باوبلاگ باشم ولازم میدونم ازخانم مهربانم كه مشكلات راباصبوری تحمل میكنه تشكركنم.یاحق http://payamenasim.mihanblog.com 2018-01-18T06:52:20+01:00 text/html 2017-10-15T20:29:59+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی پاورپویینت و فایل صوتی روش تدریس درس اول و دوم عربی نهم http://payamenasim.mihanblog.com/post/1052 <div style="text-align: center;"><font color="#009900" size="6" face="Mihan-IransansBold">به نام خدا<br></font><img class="shrinkToFit" alt="http://s8.picofile.com/file/8309181368/Darse_1.jpg" src="http://s8.picofile.com/file/8309181368/Darse_1.jpg" height="168" width="300"><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font color="#000099"><font color="#660000">دو فایل پاورپویینت مربوط به</font>&nbsp;درس اول و دوم عربی نهم 96<font color="#990000"> را تقدیم می کنم و</font>&nbsp;نیز فایل صوتی روش تدریس این دو درس&nbsp;<font color="#990000">که قدم به قدم شما را در امر تدریس راهنمایی می کند.</font></font><font color="#990000">این فایل ها در کانال تلگرام پیام نسیم هم بارگذاری شده است.</font></font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1052" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">برای دانلود، ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید</a>.</font></div> text/html 2017-10-13T18:27:54+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی پاورپویینت و فایل صوتی روش تدریس درس اول و دوم عربی هشتم http://payamenasim.mihanblog.com/post/1051 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#009900" size="6">به نام خدا</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000" size="3"><font color="#000099">در این پست، دو فایل پاورپویینت مربوط به <font color="#CC0000">درس اول و دوم عربی هشتم</font> را تقدیم می کنم و <font color="#FF6600">نیز فایل صوتی روش تدریس این دو درس</font> که قدم به قدم شما را در امر تدریس راهنمایی می کند مخصوصا تأکید بر روش تدریس افعال</font><br></font></div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">این فایل ها در کانال تلگرام پیام نسیم هم بارگذاری شده است.</font></div></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1051" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">برای دانلود، ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید</a>.</font></div> text/html 2017-10-13T14:51:57+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی پاورپویینت و فایل صوتی روش تدریس درس اول عربی هفتم(سه بخش) http://payamenasim.mihanblog.com/post/1050 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#009900" size="6">به نام خدا</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">مدتی است به خاطر مشغله زیاد نمی توانم پاورپویینت های گویای پیام نسیم را در اینجا قرار دهم و همه را در کانال تلگرام پیام نسیم منتشر نموده ام همراه با فایل های صوتی روش تدریس که قدم به قدم شیوه های تدریس را بیان می کند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">برای دریافت این فایل ها به کانال پیام نسیم در تلگرام مراجعه فرمایید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000" size="3">در این فرصت ، سه بخش مربوط به درس اول عربی هفتم را تقدیم می کنم شامل پاورپویینت گویا و نیز فایل صوتی روش تدریس که قدم به قدم شما را در امر تدریس راهنمایی می کند</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1050" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">برای دانلود، ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید</a>.</font></div> text/html 2017-10-01T08:14:27+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی کارهای منتشر شده جدید از پیام نسیم http://payamenasim.mihanblog.com/post/1049 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="6" color="#009900">به نام خدا</font></div> <div><font size="4"><font face="Mihan-Yekan">در روزهای اخیر </font><font color="#ff0000" style="" face="Mihan-IransansBold">فایل های صوتی روش تدریس عربی هفتم تا یازدهم ئ نیز پاورپویینت های عربی هفتم تا یازدهم</font><font face="Mihan-Yekan"> </font><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099">در کانال تلگرام پیام نسیم منتشر شده است</font><font face="Mihan-Yekan"> و به علت مشغله زیاد ، فرصت انتشار آنها در این وبلاگ میسر نبوده است.</font></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">دوستان عزیز می توانند با مراجعه به کانال پیام نسیم این مطالب را دریافت دارند.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold">عربی هفتم:</font><font face="Mihan-Yekan" size="4"> فایل صوتی و پاورپویینت مربوط به درس اول (سه بخش)</font></div><div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold">عربی هشتم:</font><font face="Mihan-Yekan" size="4"> فایل صوتی و پاورپویینت مربوط به درس اول و دوم</font></div></div><div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold">عربی نهم:</font><font face="Mihan-Yekan" size="4"> فایل صوتی درس اول و دوم و پاورپویینت مربوط به درس اول و&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">فایل پی دی اف مربوط به شعر درس اول و شرح و توضیح آن</span></div></div><div><div><span style="font-size: large;"><font face="Mihan-IransansBold">عربی دهم: </font></span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">فایل صوتی و پاورپویینت مربوط به درس اول</span></div></div><div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold">عربی یازدهم:</font><font face="Mihan-Yekan" size="4"> فایل صوتی و پاورپویینت مربوط به درس اول&nbsp;</font></div></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#ff0000">بقیه دروس نیز به تدریج منتشر خواهد شد و این مطالب تا تاریخ 7 مهرماه 1396 می باشد.</font></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: x-large;"><br></span></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: x-large;">ارتباط با مدیر کانال پیام نسیم @abbasi2153</span></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: x-large;"><br></span></div><div><div align="center"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div align="center" style="line-height: normal; widows: 1;"><span style="background-color: rgb(0, 153, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font size="4"><b><br><font face="Mihan-IransansBold">آدرس کانال تلگرام پیام نسیم</font></b></font></span></span><font face="Mihan-IransansBold"><br></font><span style="background-color: rgb(0, 153, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font size="4">https://telegram.me/payamenasim</font></span></span><br></div><div align="center"><a href="https://telegram.me/payamenasim" target="_blank" title="کلیک کنید تا وارد کانال تلگرام پیام نسیم شوید."><img class="transparent" alt="http://barato.ir/wp-content/uploads/Telegram-0.png?9def89" src="http://barato.ir/wp-content/uploads/Telegram-0.png?9def89" height="145" width="145"></a></div></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">با کلیک بر روی تصویر تلگرام می توانید وارد کانال تلگرام پیام نسیم شوید و سپس JOIN را بزنید تا در کانال باقی بمانید.</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2017-09-04T20:47:53+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی آیا کتب پیام نسیم را می شناسید؟ http://payamenasim.mihanblog.com/post/1043 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#009900" size="5"> به نام خدا</font><font color="#009900"><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" color="#3333FF" size="4">سلام . روزتان شاد </font><br><font face="Mihan-IransansBold" color="#990000" size="3">آیا شما از کتاب های کمک آموزشی استفاده می کنید؟</font><br><b><font face="Mihan-Nassim" size="3">اگر که خودتان برای درس عربی (هفتم تا دهم) و پیام های آسمان (هفتم تا نهم)، کتاب کمک آموزشی تألیف ننموده اید «کتاب های کمک آموزشی پیام نسیم» عربی و پیام های آسمان را خدمتتان معرفی می کنم که از هر جهت دقیقا بر اساس نیازها و اهداف کتب جدید و بر اساس شناخت دقیق که از این اصول بوده است تألیف شده است و ابداعات موجود را تنها در این کتاب خواهید داشت.</font></b><br><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3">کتاب های ما در دست هیچ ناشر یا کتابفروشی نیست و همکاران برای توزیع آن همکاری می کنند.</font><br><br><font face="Mihan-Koodak" color="#660000" size="4">مزایای کتاب های پیام نسیم نسبت به کتاب های موجود در بازار</font><br><font face="Mihan-Koodak" size="3">1- تطبیق دقیق بر اهداف کتب جدید ، بدون تکرار مطالب کتب درسی<br>2- استفاده از سیستم آزمون های ابتکاری که طراح و ابداع کننده این آزمون ها ، مؤلف کتاب های پیام نسیم بوده است.<br>3- بررسی نکات آموزشی مورد استفاده دبیر و دانش آموز به صورت کوتاه و کاربردی (روش تدریس و آموزش)<br>4- شکستن قالب های سنتی آزمون ها جهت رسیدن به آموزش عمیق تر و فهم بیشتر مفاهیم کتاب درسی و در عین حال حرکت در چارچوب آموزش ها<br>5- پرهیز از معما سازی برخی مؤسسات و در عین حال به عمق بردن آموزش (که معما سازی آسانترین کار در طراحی آزمون است)<br>6- تهیه متون جدید با تركیب واژه ها به منظور تقویت فن ترجمه و دورى از حفظ و تکرار مجدد مطالب كتب درسى.<br>7- درک مطلب های کاملا انتزاعی و ابتکاری که نمونه های آن را در هیچیک از کتب کمک آموزشی سراغ ندارید و حتی در یک مورد هم از متن کتاب درسی به عنوان درک مطلب استفاده نشده است.<br>8- آوردن داستانک هایی با موضوعات طنز و شاداب فقط با استفاده از واژه های کتاب ، جهت هدایت دانش آموز و دبیر به نوشتن و نگارش متون<br>9- تنها کتابی است که با نرم افزارهای کاملا مرتبط با کتاب به صورت مجانی در طول سال همراهی می شود.<br>سال گذشته برای مشترکین پیام نسیم آزمون های میان ترم و پایان ترم تهیه شد و امیدواریم در سال آینده هم موفق به انجامش بشویم<br>10- رعایت دقیق رسم الخط عربى که در نوع خود بی نظیر است.</font><br>&nbsp;<br><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000" size="4">برای دانلود نمونه کار هر هفت کتاب ، لینک های زیر را کلیک کنید.</font><br><br><font face="Mihan-Yekan" color="#000099" size="4">دانلود نمونه کار عربی دهم تجربی</font><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8303403334/Arabi_10_Payamenasim_96.pdf.html" target="_blank" title="دانلود نمونه کار عربی دهم پیام نسیم"><img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/524603/Link/arabi10.jpg" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/524603/Link/arabi10.jpg" height="62" width="234"></a><br><br><font face="Mihan-Yekan" color="#000099" size="4">دانلود نمونه کار عربی 7تا9</font><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8303403126/Arabi_Payamenasim_7_9.pdf.html" target="_blank" title="دانلود نمونه کار عربی هفتم تا نهم پیام نسیم"><img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/524603/Link/arabi7_9.jpg" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/524603/Link/arabi7_9.jpg" height="57" width="231"></a><br><br><font face="Mihan-Yekan" color="#000099" size="4">دانلود نمونه کار پیام آسمان 7تا9</font><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8303403276/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85_%D8%AA%D8%A7_%D9%86%D9%87%D9%85_96_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%85.pdf.html" target="_blank" title="دانلود نمونه کار پیام های آسمان هفتم تا نهم پیام نسیم"><img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/524603/Link/payam.jpg" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/524603/Link/payam.jpg" height="58" width="230"></a><br><br><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3">دانلود فایل توضیحات کلیه کتاب های پیام نسیم</font><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8304578892/%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%85.pdf.html" target="_blank" title="دانلود فایل توضیحات در باره کتب پیام نسیم"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/524603/Link/plink.jpg" height="66" width="240"></a><br><br></div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br><font color="#990000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ضمنا این فایل ها در کانال پیام نسیم (در تلگرام) هم قرار دارند</span></font></font><br><br><br><font face="Mihan-IransansBold" size="5">ارتباط با مدیر کانال پیام نسیم @abbasi2153<br></font> text/html 2017-08-25T15:45:36+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی فایل پی دی اف توضیحات در باره کتب پیام نسیم http://payamenasim.mihanblog.com/post/1041 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#009900" size="5">به نام خدا</font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Koodak" size="3">چون دوستان و همکاران بسیاری در باره کتاب های پیام نسیم و نحوه توزیع آن می پرسند ، <font color="#990000">یک فایل PDF حاوی توضیحات کامل در باره تألیف و توزیع کتاب های کمک آموزشی عربی و پیام آسمان</font> «پیام نسیم» تقدیم می شود که حاوی نکات مهمی در این مورد است.</font></div><div><br></div><div><a href="http://s9.picofile.com/file/8304578892/%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%85.pdf.html" target="_blank" title="دانلود فایل توضیحات در باره کتب پیام نسیم"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/524603/Link/plink.jpg" height="66" width="240"></a><br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8304578892/%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%85.pdf.html" target="_blank" title="دانلود فایل توضیحات در باره کتب پیام نسیم"><br></a><div align="center"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; line-height: normal; widows: 1;" align="center"><span style="background-color: rgb(0, 153, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font size="4"><b><br>آدرس کانال تلگرام پیام نسیم</b></font></span></span><br><span style="background-color: rgb(0, 153, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font size="4">https://telegram.me/payamenasim</font></span></span><br></div><div align="center"><a href="https://telegram.me/payamenasim" target="_blank" title="کلیک کنید تا وارد کانال تلگرام پیام نسیم شوید."><img class="transparent" alt="http://barato.ir/wp-content/uploads/Telegram-0.png?9def89" src="http://barato.ir/wp-content/uploads/Telegram-0.png?9def89" height="145" width="145"></a></div><div><br></div></div> text/html 2017-08-18T08:12:15+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی پاورپویینت کامل از خلاصه آنچه در عربی هفتم تا دهم خواندیم http://payamenasim.mihanblog.com/post/1040 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#009900" size="5"> به نام خدا</font></div><div align="center"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1040" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید."><img src="http://s9.picofile.com/file/8303867192/Kholase_Arabi_7_101.jpg"></a></div><div align="justify"><font face="Mihan-Koodak" size="3">برای مرور کامل آنچه در کتاب های عربی هفتم تا دهم خوانده ایم پاورپویینتی تهیه شده است که مشتمل بر همه این موارد است و کل مطالب با شیوه تدریس و مثال های متعدد ذکر شده است.</font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Koodak" color="#FF0000" size="3">برای دریافت این پاورپویینت به ادامه مطلب بروید.</font></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="3">پیام نسیم در طول سال تحصیلی و برای پایه یازدهم هم در خدمت شما خواهد بود.</font></b></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1040" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید</a>.</font></div> text/html 2017-08-13T14:22:00+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی دانلود نمونه کار کتاب های عربی هفتم تا دهم و پیام آسمان هفتم تا نهم http://payamenasim.mihanblog.com/post/1039 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#009900" size="5"> به نام خدا</font><font color="#009900" size="5"><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" color="#006600">برای آشنایی همکاران و دانش آموزان با محتوای کتب کمک آموزشی «پیام نسیم» از هر کتاب ، بخشی را به عنوان نمونه تقدیم می کنم.</font><br>برای دسترسی آسان تر ، هر سه کتاب عربی را با هم در یک فایل و هر سه کتاب پیام های آسمان را در نیز در یک فایل قرار داده ام تا به راحتی قابل دسترسی باشد.</font><br></div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">عربی دهم نیز به صورت یک فایل مجزا تقدیم می شود.</font><br><br><font face="Mihan-IransansBold" color="#CC0000" size="3">این فایل ها در کانال پیام نسیم هم قرار دارد.</font><br><div align="center"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp; <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp; <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp; <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br></div><br><font face="Mihan-IransansBold" color="#000066" size="4">دانلود فایل مربوط به عربی دهم</font><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8303403334/Arabi_10_Payamenasim_96.pdf.html" target="_blank" title="دانلود نمونه کار عربی دهم پیام نسیم"><img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/524603/Link/arabi10.jpg" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/524603/Link/arabi10.jpg" height="72" width="308"></a><br><br><br><font face="Mihan-IransansBold" color="#009900" size="4">دانلود فایل مربوط به عربی هفتم تا نهم</font><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8303403126/Arabi_Payamenasim_7_9.pdf.html" target="_blank" title="دانلود نمونه کار عربی هفتم تا نهم پیام نسیم"><img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/524603/Link/arabi7_9.jpg" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/524603/Link/arabi7_9.jpg" height="71" width="308"></a><br><br><br><font face="Mihan-IransansBold" color="#3366FF" size="4">دانلود فایل مربوط به پیام های آسمان هفتم تا نهم</font><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8303403276/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85_%D8%AA%D8%A7_%D9%86%D9%87%D9%85_96_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%85.pdf.html" target="_blank" title="دانلود نمونه کار پیام های آسمان هفتم تا نهم پیام نسیم"><img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/524603/Link/payam.jpg" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/524603/Link/payam.jpg" height="73" width="311"></a><br><br><br><div align="center"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp; <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp; <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp; <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br><br><div align="right"><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; line-height: normal; widows: 1;" align="justify"><b><font size="2"><font face="Mihan-Nassim" color="#000099" size="5"><br></font></font></b></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; line-height: normal; widows: 1;" align="center"><span style="background-color: rgb(0, 153, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font size="4"><b>آدرس کانال تلگرام پیام نسیم</b></font></span></span><br><span style="background-color: rgb(0, 153, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font size="4">https://telegram.me/payamenasim</font></span></span><br></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; line-height: normal; widows: 1;" align="justify"><div align="center"><a href="https://telegram.me/payamenasim" target="_blank" title="کلیک کنید تا وارد کانال تلگرام پیام نسیم شوید."><img class="transparent" alt="http://barato.ir/wp-content/uploads/Telegram-0.png?9def89" src="http://barato.ir/wp-content/uploads/Telegram-0.png?9def89" height="145" width="145"></a><div align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" color="#009900" size="3">اگر بر روی لپ تاپ یا کامپیوترتان ، تلگرام را نصب کرده اید برای ورود به کانال پیام نسیم بر روی تصویر بالا<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/30.gif">کلیک کنید.</font><font color="#009900"><br></font></div></div></div></div></div><br> text/html 2017-08-06T15:57:33+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی معرفی محتوای «عربی دهم با پیام نسیم» http://payamenasim.mihanblog.com/post/1038 <div align="center"><font size="5" color="#009900" face="Mihan-IransansBold"> به نام خدا</font></div><div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Nassim">کتاب کمک آموزشی عربی دهم از سری کتاب های کمک آموزشی پیام نسیم مراحل نهایی ویرایش را طی می کند و به زودی حدود یک پنجم آن برای بررسی و آشنایی همکاران و دانش آموزان ، در کانال پیام نسیم و وبلاگ پیام نسیم منتشر خواهد شد. فعلا صفحه ابتدایی و تصویر جلد تقدیم می شود.<br></font></div><br></div><div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8302768650/10_Final_96.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8302768650/10_Final_96.jpg" class="shrinkToFit" width="522" height="363"><br></div><br><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8302769184/P1_Arabi_10_Payamenasim.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8302769184/P1_Arabi_10_Payamenasim.jpg" class="shrinkToFit" width="518" height="733"></div></div> text/html 2017-07-17T13:58:57+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی پاورپویینت گویای درس اول عربی دهم تجربی 96 http://payamenasim.mihanblog.com/post/1037 <div align="center"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#009900"> به نام خدا</font></div><div><div align="center"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1037" target="_blank" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید."><img src="http://s8.picofile.com/file/8300813742/Drse1_Arabi_Z_Q_10_961.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8300813742/Drse1_Arabi_Z_Q_10_961.jpg" width="521" height="292"></a><br></div><div align="justify"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">به فضل الهی از امروز </font></b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099">پاورپویینت های گویای <a href="http://payamenasim.mihanblog.com" target="_blank" title="پیام نسیم مرجع بررسی کتب نونگاشت عربی">پیام نسیم</a>&nbsp;درس عربی دهم 96 </font></font><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">طبق تغییرات کتاب ، نوسازی و تقدیم می شود. این اولین مورد آن می باشد که تقدیم می شود.</font></b><br><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">تغییرات در کتاب بسیار زیاد بوده و مطالب خلاصه تر شده است. در عین حال بخش های اختلافی مانند فن ترجمه ها حذف شده اند.</font></b><br><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">ان شاءالله برای کتاب یازدهم که امروز کتابش منتشر شد نیز کار را آغاز خواهیم کرد.</font></b><br></div><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1037" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید</a>.<br></font></div> text/html 2017-07-07T06:25:56+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی دفترچه کنکور ریاصی - تجربی 96 http://payamenasim.mihanblog.com/post/1036 <div align="center"><font size="6" color="#009900" face="Mihan-IransansBold"> به نام خدا</font></div><div><br></div><div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan">دفترچه <font color="#CC0000">عمومی </font>رشته <font color="#000099" face="Mihan-IransansBold">ریاضی و فنی</font> را می تونید از لینک زیر دانلود نمایید.</font></div><div><a href="http://s9.picofile.com/file/8299830368/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%88_%D9%81%D9%86%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title="دانلود دفترچه عمومی ریاضی - فنی"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/524603/Link/plink.jpg" width="240" height="66"></a><br><br><div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan">دفترچه <font color="#FF0000">اختصاصی </font><font color="#000099"><font color="#000000">رشته </font><font face="Mihan-IransansBold">ریاضی و فنی</font> </font>را می تونید از لینک زیر دانلود نمایید.</font></div><div><a href="http://s9.picofile.com/file/8299830392/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%88_%D9%81%D9%86%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title="دانلود دفترچه اختصاصی ریاضی - فنی"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/524603/Link/plink.jpg" width="240" height="66"></a><br><br><div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan">دفترچه <font color="#3333FF">عمومی </font><font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold">رشته تجربی </font>را می تونید از لینک زیر دانلود نمایید.</font></div><div><a href="http://s9.picofile.com/file/8299863800/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C_96.pdf.html" target="_blank" title="دانلود دفترچه عمومی علوم تجربی"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/524603/Link/plink.jpg" width="240" height="66"></a><br><br><div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan">دفترچه <font color="#009900">اختصاصی </font><font color="#CC0000" face="Mihan-IransansBold">رشته تجربی </font>را می تونید از لینک زیر دانلود نمایید.</font></div><div><a href="http://s8.picofile.com/file/8299863776/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C96.pdf.html" target="_blank" title="دانلود دفترچه اختصاصی علوم تجربی"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/524603/Link/plink.jpg" width="240" height="66"></a><br><br><div><div><br><br><br><div align="center"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; line-height: normal; widows: 1;" align="center"><span style="background-color: rgb(0, 153, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font size="4"><b><br>آدرس کانال تلگرام پیام نسیم</b></font></span></span><br><span style="background-color: rgb(0, 153, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font size="4">https://telegram.me/payamenasim</font></span></span><br></div><div align="center"><a href="https://telegram.me/payamenasim" target="_blank" title="کلیک کنید تا وارد کانال تلگرام پیام نسیم شوید."><img class="transparent" alt="http://barato.ir/wp-content/uploads/Telegram-0.png?9def89" src="http://barato.ir/wp-content/uploads/Telegram-0.png?9def89" width="145" height="145"></a></div></div><div><br></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2017-06-19T17:54:43+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی دانلود کتاب درسی عربی نهم چاپ 96 http://payamenasim.mihanblog.com/post/1035 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="6" color="#009900"> به نام خدا</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">کتاب عربی نهم چاپ 96 را می تونید از لینک زیر دانلود کنید که به نسبت کتاب سال قبل بدون تغییر است</font></div><div><a href="http://s8.picofile.com/file/8298262318/Arabi9_96.pdf.html" target="_blank" title="دانلود کتاب عربی نهم چاپ 96"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/524603/Link/plink.jpg" height="66" width="240"></a></div><div align="center"><div align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="6">به زودی منتظر کارهای جدید <a href="http://payamenasim.mihanblog.com" target="_blank" title="پیام نسیم مرجع بررسی کتب نونگاشت عربی">پیام نسیم</a> باشید.هم در متوسطه اول و هم متوسطه دوم</font><br></div><font face="Mihan-Nassim" size="6"><br></font><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; line-height: normal; widows: 1;" align="center"><span style="background-color: rgb(0, 153, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font size="4"><b>آدرس کانال تلگرام پیام نسیم</b></font></span></span><br><span style="background-color: rgb(0, 153, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font size="4">https://telegram.me/payamenasim</font></span></span><br></div><a href="https://telegram.me/payamenasim" target="_blank" title="کلیک کنید تا وارد کانال تلگرام پیام نسیم شوید."><img class="transparent" alt="http://barato.ir/wp-content/uploads/Telegram-0.png?9def89" src="http://barato.ir/wp-content/uploads/Telegram-0.png?9def89" height="145" width="145"></a></div> text/html 2017-05-24T08:00:22+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی فایل PDF افعال عربی هفتم تا نهم به تفکیک هر درس http://payamenasim.mihanblog.com/post/1034 <div align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansBold" color="#006600">به نام خدا<br></font><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#FF0000">کاری جدید و کاربردی از پیام نسیم</font></div><div align="center"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1034" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید."><img src="http://s8.picofile.com/file/8295791250/Afal_7_9.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8295791250/Afal_7_9.jpg" class="shrinkToFit" height="462" width="522"></a></div><br><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b>برای طراحی آزمون های عربی مخصوصا آزمون های مفهومی گاهی لازم می شود که کل کتاب ها به دنبال یک فعل یا مصدر یا جمع مکسر بگردیم که در کدام درس آمده است. </b><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000">در فایل PDF که در آخر همین پست قرار داده می شود همه افعال به صورت پایه به پایه و درس به درس و نیز یک بار بر اساس حروف الفبا در هر کتاب آورده شده اند</font><b> و جمع های مکسر و مصادر و متضاد و مترادف ها نیز به صورت پایه به پایه و درس به درس جمع آوری شده اند تا کار طراحی آزمون برای دبیران ساده تر شود.</b><br></font></div><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1034" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید</a>.</font><br><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></b> text/html 2017-04-17T07:41:13+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی بررسی و روش تدریس درس هشتم عربی دهم+پاورپویینت گویا http://payamenasim.mihanblog.com/post/1033 <div align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansBold" color="#009900">به نام خدا<br></font></div><div align="center"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1033" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید."><img src="http://s8.picofile.com/file/8292030876/Darse8_Arabi_Z_Q_10_95_1.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8292030876/Darse8_Arabi_Z_Q_10_95_1.jpg" class="shrinkToFit" height="294" width="523"></a></div><br><div align="justify"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim">درس هشتم عربی دهم عمومی به عنوان حُسن ختام این کتاب ، مزین به دو ملمع بسیار زیبا از بزرگان ادب پارسی ، جناب سعدی و حافظ است که آموخته های قبلی دانش آموزان در زبان عربی به شکر شیرین پارسی پیوند می خورد.<br>نکته آموزشی قواعدی این درس ، اسم فاعل و اسم مفعول و اسم مبالغه است که هم در پاورپویینت بررسی شده است و هم یک <font color="#FF0000">فایل PDf روش تدریس</font> در این مورد تقدیم می شود.</font></font><br></div><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">خبرهای خوشی هم از طرف پیام نسیم برای سال آینده داریم که ان شاءالله به زودی اعلام خواهد شد.</font><br><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8292030884/Darse8_Arabi_Z_Q_10_95_2.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8292030884/Darse8_Arabi_Z_Q_10_95_2.jpg"></div><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1033" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید</a>.</font><br> text/html 2017-04-09T06:48:47+01:00 payamenasim.mihanblog.com حجت الله عباسی بررسی درس دهم عربی نهم+پاورپویینت گویا+خبرهای جدید http://payamenasim.mihanblog.com/post/1032 <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" align="center"><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#006600" size="5">به نام خدا</font><br></font></div><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1032" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8291553750/Arabi9_94_Darse101.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8291553750/Arabi9_94_Darse101.jpg"></a></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold">آخرین پاورپویینت گویای<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/" target="_blank" title="پیام نسیم مرجع بررسی کتب عربی جدیدالتألیف"><font size="5">پیام نسیم</font></a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>متعلق به درس دهم عربی نهم</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>تقدیم دوستان می شود که داستانک<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span> آقای جلیلی نیز در آن فراموش نشده است.</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan">درس دهم نکته جدیدی از نظر آموزشی ندارد و فقط مرور دروس گذشته کتاب نهم و همچنین کتاب های هفتم و هشتم می باشد. و فرصت مناسبی است تا دانش آموزان آن چه را که طی سه سال گذشته آموخته اند مرور نمایند. و<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#660000">ضمناً کلیه مطالب کتاب نهم (امر ، نهی ، ماضی استمراری ، ترکیبات (اضافی و وصفی و مخلوط) و ساعت شناسی مجددا در این پاورپویینت آمده است.</font></font><br><font color="#FF0000" size="5" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://payamenasim.mihanblog.com/post/1032" target="" title="ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید.">ادامه مطلب یا همین جا را کلیک کنید</a>.</font><br></div></div>